BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Junkuszew, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-12
e-mail: andrzej.junkuszew@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Adiunkci

  Asystenci

  Pracownicy

  • Mieczysław Bieniek, pracownik gospodarczy
  • Tadeusz Boczkal, strażnik ochrony mienia
  • mgr inż. Mirosław Frydrych, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 669-216-429
   e-mail: miroslaw.frydrych@up.lublin.pl
  • Jan Kozdroń, pracownik gospodarczy
  • Krzysztof Kozdroń, pracownik gospodarczy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-25
   e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Czesława Lipecka, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-48