BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, profesor zwyczajny
tel. 81-445-68-18
e-mail: zygmunt.litwinczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • dr Przemysław Jankowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
   e-mail: ecacho@interia.pl
  • dr Grzegorz Podolak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-89
   e-mail: grzegorz.podolak@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani