Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

   
    
16.10.2019

 

KOMUNIKAT Nr 1/2019 Komisji Wyborczej Wydziału Agrobioinżynierii

dotyczący wyborów uzupełniających przedstawicieli pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora
 do Senatu UP w Lublinie.

 

Treść komunikatu acrobat

16.10.2019

 

KOMUNIKAT Nr 2/2019 Komisji Wyborczej Wydziału Agrobioinżynierii

dotyczący wyborów uzupełniających przedstawicieli pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych posiadających
stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera do Senatu UP w Lublinie.

 

Treść komunikatu acrobat

26.09.2019

Rozkłady zajęć. Rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy. Aktualizacja 17.10.2019r.

  
   
17.09.2019
        
10.07.2019