[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Agrobioinżynierii

Od komórki do rośliny – wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roślin

Opis: Techniki kultur in vitro, stanowią obok inżynierii genetycznej jeden z głównych działów nowoczesnej biotechnologii roślin. Służą celom praktycznym, np. masowemu rozmnażaniu roślin, ich doskonaleniu (hodowli nowych odmian), albo pozyskiwaniu z nich cennych metabolitów, np. surowców do produkcji leków czy kosmetyków. Metody te odgrywają również ważną rolę w badaniach podstawowych, głównie z dziedziny fizjologii, biochemii oraz biologii molekularnej roślin.
W trakcie prezentacji zostaną przedstawione podstawowe techniki kultur in vitro i ich wykorzystanie w hodowli roślin. Demonstracja obejmie pokaz Katedralnego Laboratorium Kultur in vitro oraz roślinnych hodowli tkankowych.
 

Prowadzący: Roman Prażak

 

Liczba osób: do 16
Lokalizacja: Uczelnia
Czas trwania: 45-60 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium

 

 

 

« wstecz