[ MENU DODATKOWE ]


Wydział Agrobioinżynierii

I Ty możesz być liderem

Opis: Celem projektu jest zapoznanie młodych ludzi, będących u progu dorosłego życia zawodowego z zagadnieniem – jak być rzetelnym i skutecznym liderem w dzisiejszej, globalnej gospodarce ukierunkowanej na osiąganie sukcesu. W projekcie zostaną przedstawione zasady, jakimi powinien kierować się prawdziwy lider oraz przykłady sylwetek wybitnych, współczesnych przywódców głównie w środowisku przedsiębiorstw. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zbadania własnych predyspozycji do pełnienia funkcji kierowniczych na poziomie indywidualnym i grupowym. Korzyści bezpośrednie z realizacji projektu to podwyższenie stanu wiedzy m.in. o współczesnych liderach oraz uświadomienie własnych możliwości i kierunków dalszego rozwoju osobistego wśród uczestników. Efekty pośrednie, mogą uwidocznić się w późniejszym okresie, w kontekście bardziej świadomego i przemyślanego wyboru np. pracy, kierunków studiów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych u młodzieży.

 

Prowadzący: Dariusz Paszko

 

Liczba osób: do 20

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 30-45 min
Forma: warsztat, zajęcia interaktywne, wykład, prezentacja multimedialna

 

 

« wstecz