Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-68-84
e-mail: genetyka.roslin@up.lublin.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-47
e-mail: krzysztof.kowalczyk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

 • dr Magdalena Dyduch-Siemińska, asystent, tel. 81-445-67-76
  e-mail: magdalena.dyduch@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Romuald Doliński, emerytowany prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-20
 • prof. dr hab. Daniela Gruszecka, profesor emerytowany
 • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38 / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
 • prof. dr hab. Danuta Miazga, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-25
 • prof. dr hab. Marian Milczak, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-85
 • prof. dr hab. Grażyna Stefanowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75
 • prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Czesław Tarkowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75