Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Przewody doktorskie

16.11.2017

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Łukasza Chudzika

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Plonowanie owsa siewnego i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszankach międzygatunkowych w warunkach zróżnicowanego przedplonu i poziomu agrotechniki na glebie lekkiej” 

05.10.2017

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Magdaleny Myszury

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
"Wykorzystanie wskaźników jakościowych związków próchnicznych i testów biologicznych
do oceny skuteczności zabiegów rekultywacyjnych
"18.09.2017

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszka Kułak

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
"Kształtowanie środowiska doliny Bystrzycy w rejonie Zalewu Zemborzyckiego:
retrospekcja, diagnoza, oferta”

13.06.2017

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Saad Obaid Fayyadh

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
"Agricultural extension as an adult education: perceptions of farmers and extension agents towards educational and advisory services provided to farmers to achieve food security and food safety”

07.06.2017

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Talal Saeed Hameed

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Adoption of sustainable agriculture principles by potato farmers in the south-eastern Poland”

 

 

02.06.2017

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ahmed Awad Talb Altalb

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii

tytuł rozprawy doktorskiej: 

"The aplication level of scientific recommendations by farmers in Lublin province of Poland towards the optimal use of fertilizers in the context of agricultural extension”

 

31.01.2017

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Bernadetty Bienii

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Efektywność nawożenia dolistnego wybranych odmian ziemniaka w warunkach Podkarpacia"

 

 

01.12.2016

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marcina Wieremczuka

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Studia nad wartością cech użytkowych odmian i populacji pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) zróżnicowanych pod względem pochodzenia geograficznego"

 

 

25.11.2016
05.01.2016