Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

Katedra współpracuje z następującymi podmiotami gospodarczymi:

I. Zespół w składzie:

 

 • dr arch. krajobrazu Agnieszka Kępkowicz - kierownik
 • prof. dr hab. Wanda Harkot - kierownik Katedry
 • dr Halina Lipińska
 • mgr Adam Gawryluk
   

Zakres prowadzonej działalności: współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze województwa lubelskiego celem wykonania projektów koncepcyjnych zagospodarowania przestrzennego terenów wokół różnych obiektów użyteczności publicznej.II. Zespół w składzie:
 

 • prof. dr hab. Wanda Harkot - kierownik Katedry
 • dr Zbigniew Czarnecki
 • Leszek Świć
   

Zakres prowadzonej działalności: współpraca z wieloma klubami sportowymi (13 klubów sportowych, dwóch pól golfowych oraz lotniska przy PWSZ w Chełmie) w zakresie zakładania, pielęgnacji, renowacji oraz właściwego utrzymania nawierzchni trawiastych. Ponadto udzielanie wielu konsyltacji klubom sportowym oraz indywidualnym użytkownikom różnych trawników (rekreacyjne, parkowe, sportowe itp.) w zakresie renowacji i prawidłowego utrzymania murawy trawników, boisk piłkarskich, lotniska i pól golfowych. Pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu (wpływy na konto uczelni z tytułu podsiewu boisk piłkarskich).III. Zespół w składzie:
 

 • dr Mariusz Kulik - kierownik
 • inż. Stanisław Cholewa
   

Zakres prowadzonej działalności:

1.  Praktyczne rozwiązania innowacyjne na obszarach wiejskich.
2. Plan perspektywiczny rozwoju rozwiązań inowacyjnych na obszarach wiejkich: doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do realizacji w gospodarstwie programu rolnośrodowiskowego, zwłaszcza ekspertyz dotyczących łąk trzęślicowych

Kontakt:


Kierownik katedry:
prof. dr hab. Wanda Harkot
tel: 81-445-60-79
e-mail: wanda.harkot@up.lublin.pl