Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 

Katedra Ekologii rolniczej może prowadzić:  

  • doświadczenia polowe z zakresu rolnictwa ekologicznego, konwencjonalnego i integrowanego z wieloma gatunkami roślin rolniczych na różnych glebach i z uwzględnieniem różnych zabiegów agrotechnicznych i chemicznych.  
  • ocenę energii i zdolności kiełkowania różnych gatunków roślin w ściśle kontrolowanych warunkach
  • wykonać analizy chemiczne (sucha masa, popiół, białko, włókno, gluten, sedymentacja, tłuszcz, glukozylany, wilgotność) w ziarnie zbóż, nasionach rzepaku i innych roślinach metodą analizy w podczerwieni lub innymi.
  • oznaczyć zawartości makro- i mikroelementów, metali ciężkich itp.
  • ocenę fitosocjologiczną ekosystemów
  • wszelkie konsultacje, szkolenia i kursy z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz innych zagadnień z rolnictwa i Ekologii
  • współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym
     

Katedra współpracuje z Zamojskim Towarzystwem Rolniczym w ocenie produkcyjno-jakościowej odmian pszenicy ozimej.

 

Zespół badawczy: dr hab. Jerzy Szymona oraz profesorowie z SGGW i UW-M w Olsztynie wraz z Polskim Zrzeszeniem Bydła Mięsnego opracował standardy QMP (Quality Meat Program)  - dobrowolny system jakości żywności oparty na standardach produkcji bydła w gospodarstwie, produkcję pasz, transport, ubój i rozbiór mięsa. Zgodność ze standardami QMP potwierdza certyfikat Ekogwarancji Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego.

W Katedrze prowadzi się produkcyjno-ekonomiczną ocenę zmianowań i roślin (warzywa, strączkowe, zboża) uprawianych w systemie rolnictwa ekologicznego (kolekcja 302 odmian) we współpracy z gospodarstwem ekologicznym w Chwałowicach należącym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 

W Katedrze opracowano i wdrożono wymagania stawiane jednostkom kontrolującym i certyfikującym produkcję metodami ekologicznymi. Zasady funkcjonowania jednostki certyfikującej wyroby zgodnie z normą PN-EN 45011 zostały uznane w Polskim Centrum Akredytacji i udzielono akredytacji jednostce certyfikującej Ekogwarancja PTRE, która uzyskała upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wykonywania zadań ujętych w rozporządzeniu UE 834/2007.

 

Kontakt:   
Kierownik katedry
prof. dr hab. Edward Pałys
tel: 81-445-60-61
e-mail: edward.palys@up.lublin.pl