Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

Nauczyciele akademiccy Katedry prowadzą wykłady i ćwiczenia na Wydziale Agrobioinżynierii, Biologii i Hodowli Zwierząt, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Nauk Rolniczych na następujących kierunkach studiów: rolnictwo, towaroznawstwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia z następujących przedmiotów: ekologia; ekologia z ochroną środowiska; agroekologia; biologiczne systemy produkcji rolniczej; gospodarka wodna w ekosystemach; kształtowanie krajobrazu rolniczego; agroekologiczne uwarunkowania plonowania roślin; gospodarowanie wodą w krajobrazie, rolnictwo ekologiczne; historia wsi i rolnictwa.

Dyplomowe prace magisterskie i inżynierskie


Kierownicy nauki dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich zrealizowanych przez zespół stanowiący obecną Katedrę Ekologii Rolniczej:


Prof. dr hab. Edward Pałys
Prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska
Dr hab. Jerzy Szymona
Dr Piotr Kraska
Dr Joanna Kurus
Dr Ewa Kwiecińska-Poppe