[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

« wstecz

 

      

 

 

IMIĘ I NAZWISKO,

JEDNOSTKA NAUKOWA

 

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

prof. dr hab. Bożena Denisow,

Katedra Botaniki

 


    DZIEDZINY EKSPERCKIE

 • Pożytki pszczele
 • Botanika stosowana
 • Ochrona przyrody

    DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Bioróżnorodność flory pożytkowej
 • Ocena bazy pokarmowej owadów zapylajacych
 • Biologia kwitnienia
 • Ocena wydajności nektarowania roślin
 • Ocena pylenia
 • Zapylanie roślin
 • Inwazje roślinne

 

 

 

 dr Katarzyna Rubinowska

Katedra Fizjologii Roślin

 DZIEDZINY EKSPERCKIE
 •  Fizjologia roślin
 •  Ogrodnictwo
 •  Fizjologia stresu

  DZIAŁALNOŚC NAUKOWA

 • Fizjologiczna reakcja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Przedłużanie trwałości kwiatów i zieleni ciętej

 

 

dr hab. Mirosława Chwil

Katedra Botaniki

DZIEDZINY EKSPERCKIE
 • Mikromorfologia, anatomia i cytologia różnych organów roślin
 • Anatomia roślin drzewiastych
 • Preparatyka mikroskopowa, testy histochemiczne - mikroskopia świetlna, skaningowa elektronowa i transmisyjna elektronowa
 • Pierwiastki śladowe - ochrona środowiska naturalnego

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Biologia kwitnienia
 • Rośliny trujące, kosmetyczne i pszczelarskie
 • Kwiaty jadalne
 • Struktura tkanek wydzielniczych
 • Substancje biologicznie czynne
 • Anatomia i cytologia organów
 • Pierwiastki śladowe