srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Historia

« wstecz

 

          Katedra Botaniki powstała w 1944 r. na Wydziale Rolnym UMCS. Od 1955 r. funkcjonowała na Wydziale Rolniczym WSR. W 1970 r. została przeniesiona na Wydz. Ogrodniczy i otrzymała nazwę Zespołu Dydaktycznego Botaniki. W 1972 r. na Wydz. Ogrodniczym utworzono Instytut Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej, w którym powstał Zakład Botaniki. Po rozwiązaniu Instytutu, w 1991 r., Zakład uzyskał status Katedry Botaniki.


        Od roku 2019, w związku ze zmianami organizacyjnymi na Uczelni, połączono Katedrę Botaniki oraz Katedrę Fizjologii Roślin tworząc  jedną jednostkę Katedrę Botaniki i Fizjologii Roślin. W ramach nowo powstałej Katedry funkcjonują następujące jednostki: Zakład Biologii Roślin, Zakład Aerobiologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin. Od roku 2019 Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin funkcjonuje na Wydziale Biologii Środowiskowej 

 

          W latach istnienia Wydz. Ogrodniczego, a następnie Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1970-2015), w Katedrze Botaniki stopień naukowy doktora uzyskało 28 osób: Anna Krzywicka (1970), Władysława Wojciechowska (1975) Elżbieta Weryszko (1976), Zofia Kolasa (1977), Janina Podgórska (1977), Danuta Krupa (1980), Maria Koter (1981), Anna Wróblewska (1982), Bożena Dąbska (1983), Małgorzata Stpiczyńska (1993), Marzena Masierowska (1995), Ewa Bartyś (1999), Małgorzata Bożek (1999), Mirosława Chwil (2000), Bożena Denisow (2001), Krystyna Piotrowska (2001), Marta Dmitruk (2002), Karolina Mitura (2002), Agata Konarska (2004), Monika Strzałkowska (2005), Aneta Sulborska (2005), Beata Żuraw (2006), Mykhaylo Chernetskyy (2007), Ernest Stawiarz (2008), Katarzyna Ceglińska (2010), Agata Pacek (2011), Aleksandra Konopińska-Mamej (2015), Magdalena Kamińska (2016), Anna Jeżak (2017), Weronika Haratym (2018), Sebastian Antoń (2018), Dagmara Sadowska (2019).

          Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymało dotychczas 12 osób:
Zofia Warakomska (1972), Kazimiera Szklanowska (1972), Iwo Wojciechowski (1975), Władysława Wojciechowska (1988), Elżbieta Weryszko-Chmielewska (1993), Anna Wróblewska (2003), Małgorzata Stpiczyńska (2005), Bożena Denisow (2011), Marzena Masierowska (2013), Mirosława Chwil (2014), Krystyna Piotrowska-Weryszko (2014), Agata Konarska (2016),

 

          Tytuł profesora nadano: Zofii Warakomskiej (1983), Kazimierze Szklanowskiej (1985), Iwo Wojciechowskiemu (1990), Elżbiecie Weryszko-Chmielewskiej (2000), Małgorzacie Stpiczyńskiej (2013), Bożenie Denisow (2019).

 

         Od 1970 r. funkcję kierownika Katedry Botaniki pełnili: doc. dr Adam Tomaszewski (1970-1981), prof. dr hab. Zofia Warakomska (1982-1994), prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska (1994-2017), prof. dr hab. Bożena Denisow (od 2017).

 

 

Pracownicy emerytowani:


Prof. dr hab. Kazimiera Szklanowska
Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Dr hab. Anna Wróblewska
Dr Bożena Dąbska
Dr Teresa Jaroszyńska
Dr Zofia Kolasa
Mgr Zofia Koter-Magacz
Mgr Jadwiga Kostrzewska-Kuczumow
Ewa Marczewska

 


Długoletnimi pracownikami Katedry byli również:

Prof. dr Zofia Demianowicz (zm. 1986)
Prof. dr Kazimierz Matusiak (zm. 1994)
Dr Adam Tomaszewski , doc. (zm. 2001)
Prof. dr hab. Zofia Warakomska (zm. 2017)