UP Lublin   Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Szkoła Doktorska


 

Akty prawne

« wstecz

Zarządzenie 88/2019 z dnia 05.11.2019 w sprawie sposobu realizacji praktyk zawodowych przez doktorantów realizujących doktorat wdrożeniowy w ramach Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

« wstecz

Zarządzenie 40/2019 z dnia 23.08.2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020

« wstecz

 Zarządzenie 33/2019 z dnia 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020

« wstecz

Zarządzenie 27/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 oraz określenia wzorów dokumentów na podstawie, których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne

 

« wstecz

Zarządzenie 26/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020

« wstecz

Zarządzenie 20/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” 

« wstecz

Uchwała 53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w roku akademickim 2019/2020

 

Uchwała 52/2018-2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Regulamin Szkoły Doktorskiej

 

Uchwała 51/2018-2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”