Menu

« wstecz

 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA

 

Lp.

Data

Treść

1.

 

 

 

od 10 maja 2019 r.

do 10 lipca 2019 r.

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK

 

2.

 

10 maja 2019 r. –

18 sierpnia 2019 r.

Kandydat rejestruje się w systemie IRK na kierunek weterynaria - studia niestacjonarne i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu, wpisania wyników z matury, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK w wysokości 85 zł

 

3.

 

 

 

11 lipca 2019 r. (czwartek)

Ogłoszenie komunikatu w IRK o:

1) miejscu i terminie sprawdzianu z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo;

2) sali, w której będzie odbywała się weryfikacja deklaracji kierunków pokrewnych dla kandydatów na studia drugiego stopnia

 

4.

 

 

 

 

 

12 lipca 2019 r. (piątek) 

godz. 900

1. Sprawdzian z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo Miejsce: Gospodarstwo Doświadczalne Felin, Lublin ul. Doświadczalna 45, godz. 900. Kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym.

 

2. Weryfikacja deklaracji dla kandydatów na II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków pokrewnych – Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15. Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 9.00we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym i deklaracją kierunku pokrewnego

 

 5.

 

12 lipca 2019 r.

 

 

Ogłoszenie wyników na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK ze sprawdzianu z kontaktu z koniem

 

6.

15 lipca 2019 r.

godz. 1200

(poniedziałek)

Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych – ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia

7.

 

 

 

15 lipca 2019 r.

godz. 1400

(poniedziałek)

Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia. Kandydat otrzyma informację z postępowania kwalifikacyjnego o uzyskanym statusie: zakwalifikowany albo niezakwalifikowany, na swoje indywidualne konto w systemie IRK. Informacja będzie dostępna także na listach wywieszonych na tablicach ogłoszeniowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, budynek: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15

 

8.

 

 

16-17-18 lipca (wtorek, środa, czwartek) 2019 r.

w godz. 8.00 – 17.00

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia i zaznaczyli opcję „chcę legitymację” wnoszą opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł na konto wygenerowane w systemie IRK i składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje są podane na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK).

 

Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty. Komisja przesyła komunikat na indywidualne konto kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.

 

9.

 

 

 

23-26 lipca 2019 r.  

zwolnione miejsca

 

 

Ogłoszenie komunikatu o zwolnionych miejscach

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stanowią grupę rezerwową i będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku na który dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa się automatycznie w systemie. Informację o zakwalifikowaniu kandydat otrzymuje na swoim indywidualnym koncie. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek studiów z powodu braku miejsc, otrzymają na swoje konto informację o wolnych miejscach na innych kierunkach. Kwalifikacja na inny kierunek odbędzie się w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej. kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia w ramach tzw. zwolnionych miejscskładają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

10.

 

1 sierpnia -17 września 2019 r.

Ogłoszenie kolejnego naboru na kierunkach, na których pozostały jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Rejestracja kandydatów w systemie IRK

 

11.

 

20 sierpnia 2019 r. (wtorek)

Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia niestacjonarne na kierunek weterynaria

 

12.

 

21/22/23 sierpnia 2019 r.

w godz. 8.00 -16.00   

(środa, czwartek, piątek)       

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia niestacjonarne na kierunek weterynaria składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata)

13.

18 września 2019 r.

(środa)

Ogłoszenie komunikatu o kandydatach zakwalifikowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne (komunikat nie dotyczy kierunku weterynaria)

 

14.

 

 19 i 20 września 2019 r. (czwartek, piątek)

w godz. 8.00 -16.00

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia składają dokumenty w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dokładne informacje na indywidualnym koncie kandydata)

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

 


 

WAŻNE DLA KANDYDATÓW:

 

  1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
  2.  Status przyjęty oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.
  3.  Kandydat na studia może skorzystać z komputera i drukarki w dniu składania dokumentów na studia – 16/17/18 lipca 2019 r. w godz. 8.00 - 15.00 – Lublin ul. Akademicka 15, Collegium Agronomicum, sala nr 9 (parter).
  4. Uczelnia zapewnia zakwaterowanie na czas postępowania kwalifikacyjnego w Domu Studenckim  tel. ( 81) 441-14-80; (81) 461-07-39. Odpłatność za jedną dobę wynosi 25 zł.

 

Lublin, dnia 1 marca 2019 r.