UP Lublin   Centrum Nauki

Stanowisko ds. Aparatury


 

Stanowisko ds. Aparatury

« wstecz

Zadania Centrum Nauki realizowane przez stanowisko ds. aparatury obejmują:
1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakupem aparatury naukowej, sprzętu laboratoryjnego, usług związanych z modernizacją aparatury i serwisem
pogwarancyjnym oraz zlecania na zewnątrz usług wykonywania analiz laboratoryjnych, w tym :
a) sporządzanie zestawienia potrzeb jednostek organizacyjnych z tego zakresu i planów zamówień publicznych,
b) współpraca z kierownikami jednostek naukowo-dydaktycznych przy przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia,
c) merytoryczny udział w procedurach (procedury przetargowe i pozaustawowe) obowiązujących przy zakupie,
d) prowadzenie reklamacji w przypadku dostaw wadliwych,
2) opracowywanie materiałów dotyczących gospodarki aparaturą badawczą, w tym jej wykorzystania.