UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Finansowania Potencjału Badawczego


 

Ocena parametryczna

« wstecz

 

Komunikat MNiSW w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej 

 

Szanowni Państwo,

termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej upływa z dniem 31 marca 2017 r.

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami  nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

 


Rozporządzenie dot. oceny parametrycznej jednostek naukowych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia dotyczącego oceny parametrycznej jednostek naukowych:
więcej »