Menu

Szkolenia i warsztaty

24.01.2019

Poznaj moc olejków eterycznych

System zarządzania w laboratorium

Auditor wewnętrzny w laboratorium

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla psów i kotowl

10.01.2019

The Vice-Chancellor for Internationalization cordially invites you to participate in the Erasmus Staff Week that will take place at the University of Murcia from 13th to 17th of May 2019.
We have prepared a program for the following target groups:
   Staff involved in the International Offices (management and promotion of internationalization), up to 15 people
   Staff working in the University Libraries, up to 5 people
   Staff working in IT Services , up to 5 people
   Staff working in Student Admission and Recruitment/ Communication Services, up to 5 people
   Intensive Spanish Course (20 hours), B1 level, up to 15 people
Information regarding the Erasmus Staff Week and programs will be updated at https://www.um.es/web/iwp/staff
The registration deadline is February 7th, 2019, and we kindly request you to complete the online form: https://programasweb.um.es/programasweb/pas.incoming.solicitud.do
On the third week of February we will inform you of the participants selected.
Should you have any queries, please reply to staffweek@um.es
We look forward to meeting you in Murcia next May.
María Senena Corbalán García
Vice-Chancellor for Internationalisation
University of Murcia (Spain)

18.12.2018
ilustracja Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Skuteczna aktywizacja” realizowanym na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0079/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”. Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o projekcie. Projekt pn. „Skuteczna aktywizacja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
06.11.2018
ilustracja Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie” Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 5 – ciu powiatów (powiat: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki) woj. Lubelskiego, w tym w szczególności: (...)
19.09.2018
ilustracja „Mikro innowacje – makro korzyści” – partnerski projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie projekt w ramach którego rozwijamy i testujemy nowatorskie pomysły z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia. Garść aktualności po dłuższej przerwie związanej z zakończeniem naboru do projektu i okresem wakacyjnym:
17.10.2017
ilustracja Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych".
13.07.2017
ilustracja Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestnictawa w bezpłatnych Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych.