Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - studia II stop. stacjonarne obowiązuje w roku akademickim 2018-2019

 

SEMESTR I


Język obcy specjalistyczny angielski

Język obcy specjalistyczny francuski
Język obcy specjalistyczny niemiecki
Język obcy specjalistyczny rosyjski
Identyfikacja czynników infekcyjnych
Identyfikacja szkodników roślin 
Statystyka i doświadczalnictwo
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 1-blok A Bioetyka w ochronie roślin
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 1-blok A Owady w historii i kulturze narodów
Ekologia szkodników roślin
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Entomologia sanitarna
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Sanitary Entomology
Przedmiot do wyboru 1 - blok B Ochrona owadów
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Infrastruktura ekologiczna w ochronie roślin
Przedmiot do wyboru 1 - blok C Rolnictwo zrównoważone
Metodologia doświadczalnictwa
Genetyka odporności roślin
Organizacja kontroli fitosanitarnej
Ochrona upraw przed chwastami


SEMESTR II


Mechanizmy odporności roślin na agrofagi
Mechanizmy odporności agrofagów na pestycydy
Choroby metaboliczno - fizjologiczne roślin
Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi
Ekologia mikroorganizmów
Zrównoważona ochrona roślin
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 2 -blok D Prowadzenie działalności gospodarczej
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 2 -blok D Zasady i techniki pracy doradcy
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Grzyby nadrzewne i ich znaczenie
Przedmiot do wyboru 1 - blok E Bakteriozy roślin uprawnych
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Patologia nasion
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Ochrona upraw leśnych
Przedmiot do wyboru 2 - blok E Protection of forest crops
Prawo w ochronie roślin
Ekotoksykologia pestycydów
Seminarium dyplomowe 1


SEMESTR III


Monitoring patogenów i szkodników roślin
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 3-blok F Coaching
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 3-blok F Pozyskiwanie funduszy UE na przedsięwzięcia w rolnictwie
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Szkodniki przechowywanych surowców roślinnych
Przedmiot do wyboru 1 - blok G GMO w ochronie roślin
Przedmiot do wyboru 1 - blok G Communities of insects
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Ochrona roślin przemysłowych
Przedmiot do wyboru 2 - blok G Ochrona upraw ekologicznych
Seminarium dyplomowe 2
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

 

 

« wstecz