[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biochemii i Toksykologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-68-23
e-mail: kbit.sekretariat@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Katarzyna Ognik, profesor uczelni
tel. 81-445-69-31
e-mail: katarzyna.ognik@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani