[ MENU DODATKOWE ]Zakład Etologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Monika Budzyńska, adiunkt
tel. 81-445-68-07
e-mail: monika.budzynska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

  Asystenci

  • mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, asystent
  • mgr inż. Justyna Wojtaś, asystent

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Ludwika Blaim, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Tietze, profesor emerytowany