[ MENU DODATKOWE ]Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Drozd, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-83
e-mail: leszek.drozd@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Monika Budzyńska, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-68-07
   e-mail: monika.budzynska@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt
  • dr hab. Piotr Czyżowski, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-60-42
   e-mail: piotr.czyzowski@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • dr hab. Marian Flis, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-38
   e-mail: marian.flis@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • dr hab. Jarosław Kamieniak, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-65-72
   e-mail: jaroslaw.kamieniak@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt

  Adiunkci

  Asystenci

  • mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-22
   e-mail: katarzyna.michalska@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr inż. Joanna Kapustka, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-62-49
   e-mail: jaonna.kapustka@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr inż. Justyna Wojtaś, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-48
   e-mail: justyna.wojtas@up.lublin.pl / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • dr Agnieszka Ziemiańska, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-62-49 / Zakład Gospodarki Łowieckiej

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Ludwika Blaim, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35
   e-mail: ludwika.blaim@up.lublin.pl / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr Dorota Jarmoszczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-61
   e-mail: kha@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35
   e-mail: elzbieta.mazurek@up.lublin.pl / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • inż. Jacek Sokołowski, starszy technik / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Maria Tietze, profesor emerytowany / Zakład Etologii Zwierząt