[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Mikologiczna

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, profesor zwyczajny
tel. 81-524-81-49
e-mail: teresa.kornilowicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci