WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Opisy modułów

WETERYNARIA II, III, IV, V, VI rok - STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY STUDIA W ROKU 2018/2019 i WCZEŚNIEJ

 

Semestr I

Chemia

Biologia

Biologia komórki

Technologie informacyjne

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Psychologia/Filozofia

Język łaciński 1

Histologia i embriologia 1

Wychowanie fizyczne 1

Anatomia zwierząt 1

Biofizyka

Język obcy 1

 

 

Semestr II

Język łaciński 2

Ochrona środowiska

Histologia i embriologia 2

Genetyka ogólna i weterynaryjna

Agronomia

Biostatyka i metody dokumentacji

Ochrona własności intelektualnej

Historia weterynarii i deontologia

Etyka

Wychowanie fizyczne 2

Anatomia zwierząt 2

Biochemia 1

Język obcy 2

 

Semestr III

Anatomia zwierząt 3

Biochemia 2

Chów i hodowla zwierząt

Technologie w produkcji zwierzęcej

Ekonomika weterynaryjna

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Przedmiot do wyboru 1 - blok a

Przedmiot do wyboru 2 - blok a

Język obcy 3

Fizjologia zwierząt 1  

 

Semestr IV

Język obcy 4

Fizjologia zwierząt 2

Anatomia topograficzna

Immunologia

Epidemiologia weterynaryjna

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

Przedmiot do wyboru 1 - blok b

Przedmiot do wyboru 2 - blok b

Mikrobiologia 1

Praktyka hodowlana 

 

Semestr V

Mikrobiologia 2

Farmacja

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

Przedmiot do wyboru 1 - blok c

Przedmiot do wyboru 2 - blok c

Patofizjologia 1

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna 1

Farmakologia weterynaryjna 1

 

 

Semestr VI

Patofizjologia 2

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna 2

Farmakologia weterynaryjna 2

Choroby owadów użytkowych

Chirurgia ogólna i anestezjologia

Higiena środków żywienia zwierząt

Parazytologia i inwazjologia weterynaryjna 1

Patomorfologia 1

   

Semestr VII

Parazytologia i inwazjologia weterynaryjna 2

Parazytologia - staż

Higiena mleka

Diagnostyka obrazowa

Toksykologia

Zoonozy

Patomorfologia 2

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa 1

Choroby koni - blok 1 

 

Semestr VIII

Patomorfologia 3

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa 2

Choroby ryb

Choroby zwierząt futerkowych

Choroby koni - blok 2

Choroby zwierząt gospodarskich - blok 1

Praktyka kliniczna 1

Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej 1

Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej - zakres merytoryczny

 

 

 

Semestr IX

Choroby zwierząt gospodarskich - blok 2

Dietetyka weterynaryjna

Choroby ptaków 1

Andrologia i unasiennianie

Prewencja weterynaryjna 1

Choroby psów i kotów - blok 1

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego 1

Weterynaria sądowa

 

Semestr X

Prewencja weterynaryjna - 2

Choroby psów i kotów - blok 2

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego - 2

Choroby ptaków 2

Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

Choroby zwierząt gospodarskich - staż 1

Choroby koni - staż 1

Choroby psów i kotów - staż 1

Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej 2

Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej - zakres merytoryczny

Praktyka kliniczna 2

 

Semestr XI

Choroby zwierząt gospodarskich - staż 2

Choroby koni - staż 2

Choroby psów i kotów - staż 2

Choroby ptaków - staż

Przedmiot do wyboru 1 - blok d

Przedmiot do wyboru 2 - blok d

Przedmiot do wyboru 1 - blok e

Przedmiot do wybloru 2 - blok e

Przedmiot do wyboru 1 - blok f

Przedmiot do wyboru 2 - blok f

 

« wstecz