[ MENU DODATKOWE ]


Wykaz aktualnych umów o współpracy dwustronnej

« wstecz

 

 

Wykaz realizowanych porozumień o współpracy bezpośredniej z partnerami zagranicznymi

 

Pobierz plik PDF

 

 
l.p.
nazwa instytucji
kraj

Data podpisania i okres ważności

Wydziały UP w Lublinie współpracujące w ramach umowy

1.
Akademia Rolnicza Nitrze
Słowacja

15.09.1998 r. – na czas nieokreślony

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

2.
Uniwersytet Rolniczy we Lwowie (Dublany)
Ukraina

22.03.2002 r. – od 07.11.2011 r. przedłużenie na czas nieokreślony

Agrobioinżynierii
3.
Uniwersytet Rolniczy w Kijowie
Ukraina

23.05.2000 r. – przedłużenie na kolejnych 5 lat od 08.11.2011 r.

Inżynierii Produkcji
4.
Rolnicze Centrum Badawcze w Gembloux
Belgia
26.08.2004 r. – od 2009 r. na czas nieokreślony
Inżynierii Produkcji
5.
Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Mińsku
Białoruś
27.12.2009 r. – od 21.02.2011 r. na czas nieokreślony
Inżynierii Produkcji
6.

Państwowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Sanatoryjnego w Symferopolu

Ukraina
21.02.2011 r. – na 5 lat
Inżynierii Produkcji, Agrobioinżynierii
7.
Wiacka Państwowa Akademia Rolnicza w Kirowie
Rosja
12.05.2013 r. – 12.05.2018 r.
Inżynierii Produkcji
8.

Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych

Ukraina
01.07.2011 r. – na czas nieokreślony
Biologii i Hodowli Zwierząt
9.
Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv
Bułgaria
15.11.2012 – na 3 lata
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
10.
Narodowy Uniwersytet Leśno-Techniczny Ukrainy we Lwowie
Ukraina
05.11.2013 r. – na 3 lata
Agrobioinzynierii
11.
Narodowy Uniwersytet „Lvivska Politechnika”
Ukraina

25.03.2014 r. – na 3 lata

Inżynierii Produkcji
12.

Budżetowa Wyższa Szkoła Zawodowa Niżgorodzki Państwowy Instytut Ekonomiczny

Rosja

17.02.2014 r. – na 3 lata

Inżynierii Produkcji
13.
Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza w Gorki
Białoruś
-6.01.2015 r. – na czas nieokreślony
Agrobioinżynierii
14.
Uniwersytet Preszowski w Preszowie
Słowacja

15.06.2014 r. – na 3 lata

Agrobioinżynierii
15.
Uniwersytet w Parakou
Benin

24.02.2014 r. - na 3 lata

Biologii i Hodowli Zwierząt
17.
Instytut Energetyki Narodowej Akademii Białorusi w Mińsku
Białoruś
04.05.2015 r. - na czas nieokreślony
Inżynierii Produkcji