srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Oferta

« wstecz

Oferta naukowo-badawcza Katedry:

 

 

Pracownicy Zakładu deklarują możliwość wykonania następujących analiz i ekspertyz:

         określenie odporności gatunków i odmian roślin uprawnych na stresy środowiskowe,

          optymalizacja warunków wzrostu roślin uprawianych pod osłonami z wykorzystaniem przenośnego aparatu do pomiaru mikroklimatu liścia określającego w konkretnych warunkach intensywność promieniowania fotosyntetycznie czynnego, natężenia fotosyntezy, transpiracji i przewodności aparatów szparkowych,

          ocena efektywności preparatów komercyjnych we wzroście tolerancji roślin na stresy abiotyczne oraz w przedłużaniu trwałości pozbiorczej kwiatów i zieleni ciętej,

          określenie poziomu fitotoksyczności różnego rodzaju substancji i preparatów,

          doradztwo dla osób indywidualnych i grup producenckich w zakresie diagnostyki chorób fizjologicznych na roślinach uprawnych.

 

W zakresie przedstawionej problematyki Zakładu deklaruje chęć współpracy z innymi partnerami i podmiotami gospodarczymi.