Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

« wstecz

 

WYBRANE PUBLIKACJE 2008 - 2015

 

 1. Kołodziej B., Drożdżal K. 2011: Właściowści przeciwutleniające surowca bzu czarnego pozyskiwanego ze stanu naturalnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(77): 36-44.
 2. Kołodziej B., Kowalski R., Kędzia B. 2011: Antibacterial and antimutagenic activity of extracts of aboveground parts of three Solidago species: S. virgaurea L., S. canadensis L. and S. gigantea Ait. J. Medicinal Plants Res. 5 (31): 6670-6679.
 3. Kołodziej B., Winiarska S. 2012: The effect of selected cultivation methods onyield and quality of artichoke (Cynara scolymus L.) raw material. Acta Sci. Pol. ser. Hortorum Cultus, 11(1): 171-182.
 4. Kołodziej B. 2012: Effects of irrigation and various plantation modalities on production and concentrations of caffeoylquinic acids and flavonoids of globe artichoke leaves (Cynara scolymus L.). European J. Hort Sci. 77(1): 16-23.
 5. Kołodziej B., Maksymiec N., Drożdżal K., Antonkiewicz J. 2012:Effect of traffic pollution on chemical composition of elderberry (Sambucus nigra L.) raw material. Praca w druku po recenzjiw Journal of Elementology, 17(1): 67-78.
 6. Kochan E., Kołodziej B., Gadomska G., Chmiel A. 2008: Ginsenoside contents in Panax quinquefolium organs from field cultivation. Z. Naturforsch. 63 c, 91-95.
 7. Król B. 2011: Zawartość tłuszczu w nasionach i skład kwasów tłuszczowych oleju wiesiołka dziwnego (Oenothera paradoxa Hudziok) w zależności od nawożenia mineralnego i warunków glebowych. Acta Agrophysica 17 (2), 325-334.
 8. Król B. 2011: Yield and the chemical composition of flower heads of pot marigold (Calendula officinalis L. cv. Orange King) depending on nitrogen fertilization. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10 (2), 235-243.
 9. Król B. 2011:  The  efect of different nitrogen fertilization doses on yield and the quality of marigold (Calendula officinalis L. cv.Tokaj) raw material.  Acta Agrobotanica Vol. 64 (3); 29–34.
 10. Król B. 2012: Yield and chemical  composition of flower heads of selected cultivars of pot marigold (Calendula officinalis L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(1), 215-225.
 11. Sugier D. 2008: Trials with Arnica montana and Arnica chamissonis var. foliosa cultivation in Poland. Praca opublikowana w recenzowanych materiałach konferencyjnych “ Proceedings of Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plant of SOUTHEAST Europen Countries (5th Cmapseec), Brno, 2-5.09.2008. Publ. by Mendel University of Agriculture and Forestry. Brno.
 12. Sugier D. 2009: Wpływ nawożenia dolistnego na jakość prętów wierzby. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (3), 140-149.
 13. Sugier D. 2009 : Gawlik-Dziki U.: Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca Arnica montana L. i Arnica chamissonis var. foliosa. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (3), 129-139.
 14. Sugier D., Sugier P., Pawełek M., Gawlik-Dziki U. 2011:Salix myrsinifolia Salisb. as a source of phenolic glycosides: distribution and characteristic of habitat conditions in the mid-eastern Poland. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3), 75-88.
 15. Gawlik-Dziki U., Świeca M., Sugier D., Cichocka J. 2011:Comparison of in vitro lipoxygenase, xanthine oxidase inhibitory and antioxidant activity of Arnica montana and Arnica chamissonis tinctures. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(3), 15-27.
 1. Gawlik-Dziki U., Świeca M., Sugier D. 2012:Enhancement of antioxidant abilities   and the lipoxygenase and xanthine oxidase inhibitory activity of broccoli sprouts by biotic elicitors. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(1), 13-25.
 2. Surmacz-Magdziak A., Sugier D. 2012: In vitro propagation of Arnica montana L.: an endangered herbal species of great importance to medicine. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11 (2), 127-140.
 3. Szewczuk C., Sugier D.2009: Wpływ sposobu prowadzenia pędów chmielu odmiany Marynka na plony i jakość szyszek. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 542, 525-532.
 4. Szewczuk C., Sugier D.2009: Ogólna charakterystyka i podział nawozów dolistnych oferowanych na polskim rynku. Annales UMCS, Sec. E, vol. 64 (1), 29-36.
 5. Szewczuk C., Kargul K., Sugier D. 2009: Ocena czynników kształtujących zawartość alfa-kwasów w szyszkach chmielu na plantacjach produkcyjnych Lubelszczyzny. Zesz. Prob.. Post. Nauk Roln., z. 542, cz. I, 517-524.
 6. Zawadzki K., Szewczuk C., Sugier D. 2011: Wpływ doglebowych dawek boru na zawartość tego składnika w glebie i liściach chmielu oraz na plon szyszek i zawartość alfa-kwasów. Przemysł Chemiczny, 90/5, 1088-1091.
 7. Zawadzki K., Szewczuk C., Baran S., Sugier D. Żukowska G. 2012: Ocena strat cynku i boru w wyniku płukania próbek liści chmielu po dolistnym wniesieniu tych składników. Symulacja opadów deszczu. Przemysł Chemiczny, 91/4, 585-587.
 8. Kołodziej B., Wiśniewski J., Bielińska E.J. 2009: Protective Effect of Fertilization on American Ginseng. Acta Horticulturae (826), 351-355.
 9. Surmacz – Magdziak A., Wiśniewski J. 2009: Wpływ rozstawy rzędów roślin na plon i jakość surowca rumianku pospolitego (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 542. 505-510.
 10. Szczepanik M., Wiśniewski J. 2009: Porównanie plonowania oraz cech jakościowych surowca trzech odmian kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L. ) uprawianego z rozsady. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 542.511-516.
 11. Wiśniewski J., Kołodziej B. 2010: Wpływ osadu ściekowego na plonowanie wybranych gatunków roślin energetycznych. Monografia. Tom VI. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Komitet Chemii Analitycznej PAN. Red. K. Szymański. Wyd. FENIKS, Koszalin, pp.183-197. 
 12. Kołodziej B., Wiśniewski J., Sugier D., Stachyra M. 2010: Wpływ metody zakładania plantacji i stosowania osadu ściekowego na plonowania rożnika przerośniętego (Sylphium perfoliatum L. ) uprawianego na cele energetyczne. Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych 556, 143-150.
 13. Kołodziej B., Wiśniewski J. 2011: Preliminary results on sewage slugde application In energetic plants culture. 46 th Croation and 6th International Symposium on Agriculture Proceedings. University of Zagreb of Agriculture, Zagreb, Croatia.
 14. Moniuszko H., Wiśniewski J. 2011: Wpływ wybranych elementów agrotechniki na zawartość olejku eterycznego w korzeniach i kłączach kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.). Agricultura Annales UMCS. Volume 66, 3/2011, pp.11-15.
 15. Uprawa ziół – poradnik dla plantatorów, 2010. Praca zbiorowa pod red. Kołodziej B. Wyd. PWRiL, ss. 480.

 

 1. Kołodziej B., Matyka M. Praca zbiorowa. Odnawialne źródła energii. Rolnicze  surowce energetyczne. PWRiL, Poznań  2012-1- 594.
 2.  
  1. Kołodziej B., Kowalski R., Hołderna-Kędzia E. Chemical composition and chosen bioactive properties of Panax quinquefolius extracts. Chemija (Liet. Moksl. Akad.(Spausd.)) 2013 Vol. 24, Nr 2, 151–159.
  2. Kołodziej B., Sugier D. Influence of plants age on the chemical composition of roseroot (Rhodiola rosea L.).. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (3), 147-160.
  3. Kołodziej B., Sugier D., Bielińska E.J. The effect of leonardite application and various plantation modalities on yielding and quality of roseroot (Rhodiola rosea L.) and soil enzymatic activity.. J. Geochem. Explor. 2013 Vol. 129, 64-69.
  4. Kwiatkowski C., Kołodziej B., Woźniak A.,  Yield and quality parameters of carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators andstubble crops (Plonowanie i parametry jakościowe korzeni marchwi (Daucus carota L.) w zależności od stymulatorów wzrostu oraz międzyplonów ścierniskowych). Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (5), 55-68.
  5. Bielińska E. J., Kołodziej B., Sugier D. Relationship between organic carbon content and the activity of selected enzymes inurban soils under different anthropogenic influence. J. Geochem. Explor. 2013 Vol. 129, 52-56.
  6. Kołodziej B., Sugier D., Król B. Wpływ opakowania i czasu przechowywania na jakość surowców zielarskich. Opakowanie, 2014, 11, 50-53.
  7. Kowalczyk K., Kołodziej B., Korniłłowicz-Kowalska T., Bohacz J., Leśniowska-Nowak J., Nowak M., Okoń S., Matras-Bolibok A., Zapalska M. Bioproducts for agriculture and environmental protection. Wyd. Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie - Lublin : Perfekta info., 2014 -1- 177. 
  8. Kołodziej B., Sugier D., Kwiatkowski C. Phosphorus fertilization and inflorescence removal in American ginseng culture.. Ind. Crops Prod. (Print) 2015 Vol. 74, 619-627.
  9. Kołodziej B., Antonkiewicz J. Stachyra M., Bielińska E.J., Wiśniewski J., Luchowska K., Kwiatkowski C. Use of sewage sludge in bioenergy production—A case study on the effects on sorghum biomass production.. Eur. J. Agron. 2015 Vol. 69, 63-74.
  10. Kwiatkowski C., Haliniarz M., Kołodziej B., Harasim E., Tomczyńska-Mleko M. Content of some chemical components in carrot (Daucus carota L.) roots depending ongrowth stimulators and stubble crops. J. Elem. 2015 Vol. 20 Nr 4, 933-943.
  11. Król B. Wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie i jakość surowca nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.).Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2013 Vol. 68 Nr 2, 42-49
  12. Król B., Wiśniewski J. The effect of fertilization with boron, magnesium and sulphur on growth, seed yield and oil content in purple viper’s bugloss (Echium plantagineum L.).. Acta Sci. Pol., Agric. 2014 Nr 13(2), 51-61.
  13. Król B., Kiełtyka - Dadasiewicz A. Contemporary evidence on stearidonic acid health - promoting effects. Agro Food Ind. Hi-Tech (Testo Stamp.) 2015 Vol. 26 Issue: 4, 42-45.
  14. Król B., Kiełtyka–Dadasiewicz A. Wpływ metody suszenia na cechy sensoryczne oraz skład olejku eterycznego tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Żywn. Nauka Technol. Jakość 2015 Nr 4 (101), 162-175.
  15. Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. Yield and herb quality of thyme (thymus vulgaris L.) depending on harvest time. Turkish Journal of Field Crops 2015 Vol. 20 Issue 1, 78-84.
  16. Kiełtyka - Dadasiewicz A., Król B. Polimorfizm niełupek nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) jako determinant ich wartości siewnej w warunkach laboratoryjnych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2015 Vol. 70 Nr 3, 41-48.
  17. Kiełtyka - Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B., Król B. Struktura ziela wybranych surowców leczniczych i przyprawowych i agrotechniczne możliwości jej kształtowania. Towarozn. Problemy Jakości 2015 Nr 3 (44), 58-67.
  18. Kukuła - Koch W., Baj T., Sieniawska E., Koch W., Widelski J., Luchowska K. Kołodziej B., Głowniak K. Influence of extraction methods on the recovery of astragaloside IV from the roots of Astragalus mongholicus in Soxhlet- and Twisselmann-type apparatus. Open Chemistry,2015, Vol 13.
  19. Sugier D. Plon i skład chemiczny surowca arniki górskiej (Arnica montana L.)   w zależności od sposobu zakładania plantacji i terminu zbioru koszyczków kwiatowych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2013 Vol. 68 Nr 3, 51-62.
  20. Sugier D., Sugier P., Gawlik-Dziki U. Propagation and introduction of Arnica montana L. into cultivation: a step to reduce the pressure on endangered and high valued medicinal plant species. The Scientific World Journal 2013 Vol. 2013, 1-11.
  21. Sugier D., Sugier P., Banaś A., Szewczuk Cz. The content of phenolic glycosides and macroelements (K, Ca, Mg) in the bark of herbal willows. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (4), 31-41.
  22. Gawlik-Dziki U., Świeca M., Dziki D., Sugier D. Improvement of nutraceutical value of broccoli sprouts by natural elicitors. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2013 Nr 12 (1), 129-140.
  23. Sugier D., Kołodziej B., Bielińska E.J. The effect of leonardite application on Arnica montana L. yielding and chosen chemical properties and enzymatic activity of the soil. J. Geochem. Explor. 2013 Vol. 129, 76-81.
  24. Zawadzki K., Sugier D., Szewczuk Cz., Baran S., Żukowska G. Wpływ doglebowych dawek cynku na zawartość tego składnika w glebie i liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość α-kwasów. Przem. Chem. 2013 T. 92 Nr 4, 559-562
  25. Zawadzki K., Sugier D., Szewczuk Cz., Baran S., Żukowska G. Wpływ dolistnej aplikacji nawozów cynkowych na zawartość tego składnika w liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość alfa-kwasów. Przem. Chem. 2013 T. 92 Nr 6, 983-985.
  26.  Gawlik-Dziki U., Sugier D., Dziki D., Sugier P. Bioaccessibility in vitro of nutraceuticals from bark of selected Salix species. The Scientific World Journal 2014 Vol. 2014.
  27. Okoń S., Paczos-Grzęda E., Łoboda M., Sugier D. Identification of genetic diversity among Arnica montana L. genotypes using RAPD markers. Acta Sci Pol., Hortorum Cultus 2014 Nr 13 (4), 63-71
  28.  Durak A., Gawlik-Dziki U., Sugier D. Coffee enriched with willow (Salix purpurea and Salix myrsinifolia) bark preparation – Interactions of antioxidative phytochemicals in amodel system. J. Funct. Food. (Print) 2015 Vol. 18, Part B, 1106 -1116.
  29. Kowalski R., Sugier D., Sugier P., Kołodziej B. Evaluation of the chemical composition of essential oils with respect to the maturity of flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry. Ind. Crops Prod. (Print) 2015 Vol. 76, 857-865.
  30. Bielińska J.E., Futa B., Bik-Małodzińska M., Szewczuk Cz., Sugier D. Wpływ preparatów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb. J. Res. Appl. Agric. Eng. 2013 Vol. 58 Nr 3, 15-19.
  31. Szewczuk Cz., Sugier D., Baran S., Bielińska E.J., Futa B., Żukowska G. Ocena wpływu preparatów użyźniających glebę i zróżnicowanych dawek nawozów mineralnych na plony i jakość ziarna pszenżyta ozimego oraz wybrane właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleb dwóch kategorii agronomicznych. / - Lublin : Perfekta info. - 2014-1-148.                  
  32. Bielińska E.J., Wiśniewski J., Bik-Małodzińska M. Aktywność enzymatyczna gleb w rejonie oddziaływania składowiska odpadów  komunalnych w Rokitnie koło Lublina. / Gospodarka odpadami komunalnymi. [Komitet Chemii Analitycznej PAN] : Tom IX / pod red. Kazimierza Szymańskiego: monografia ,Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2013, 197-208 .
  33. Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski J.,: Wpływ wielowiekowej depozycji odpadów komunalnych na właściwości sorpcyjne gleb śródmiejskich. Monografia pod red. Szymański K. Tom IX. Gospodarka Odpadami Komunalnymi . Komitet Chemii Analitycznej PAN. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.  2013, 185 – 196.
  34.  Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski J., Kawecka-Radomska M. Relacje pomiędzy zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a aktywnością enzymatyczną gleby użyźnianej osadem ściekowym. / - Gospodarka odpadami komunalnymi. [Komitet Chemii Analitycznej PAN] : Tom X / pod red. Kazimierza Szymańskiego: monografia,: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 2014, 85-98 .
  35. Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski J., Kawecka-Radomska M.: Wpływ śmietników miejskich na ekochemiczny stan gleby. Tom X. pod red Kazimierza Szymańskiego: monografia Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Komitet Chemii Analitycznej PAN.  Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 2014, 127-138.
  36. Bielińska E.J., Futa B., Wiśniewski, J., Dziubek G. Enzymy glebowe jako bioindykatory jakości gleb rekultywowanych osadamiściekowymi. / Gospodarka odpadami komunalnymi. [Komitet Chemii Analitycznej PAN] Tom XI / pod red. Kazimierza Szymańskiego : monografia, : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. 2015, 201-209.