BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

Tematyka badań z genetyki środowiskowej i behawioralnej Apis mellifera


Zdolności do konkurowania o pożytek pszczół z różnych podgatunków i linii hodowlanych.


Interakcje genotypowe pomiędzy grupami robotnic wewnątrz rodziny pszczelej.

Wydajność, cechy funkcjonalne, żywotność i behawior pszczół endemicznych na tle pszczół napływowych. Interakcje genetyczno-środowiskowe. Utrzymywana i przystosowywana do miejscowych warunków jest zamknięta populacja pszczół Buckfast.


Doskonalenie metod szacowania, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe, podział pracy wśród robotnic dla cech takich jak zachowania higieniczne i obronne, zimowe wypryskiwanie, zdolność do zbierania pyłku i nektaru.

Wpływ wewnętrznego środowiska rodziny pszczelej na zachowania robotnic.


Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu do oceny cech użytkowych, behawioralnych i morfometrycznych.


Wpływ szerokości komórek plastra pszczelego na długość rozwoju osobniczego, długość stadium czerwiu zasklepionego, długość życia, wartości cech morfometrycznych i oporność na niekorzystne warunki środowiskowe u robotnic A. mellifera, a także na wskaźniki biochemiczne, rozwój osobniczy i morfometrię ich pasożytów. Wyselekcjonowano populację rodzin pszczelich o podwyższonej oporności nie leczonych przeciw V. destructor utrzymywanych na plastrach o zmniejszonej szerokości komórek 4,90mm. 


Naturalne mechanizmy obronne rodziny pszczelej przeciw V. destructor i Nosema spp.


Wpływ probiotyków, dodatków nano-srebra i różnych pokarmów przemysłowych na cechy funkcjonalne rodzin pszczelich.


« wstecz