foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
« wstecz

 
BADANIA

Katedra dysponuje nowoczesnymi urządzeniami do prowadzenia badań naukowych i realizacji zajęć dydaktycznych: 

 • Cyfrowy miernik lepkości dynamicznej płynów Brookfield DV-II+ (m.in. pomiar lepkości próbek: o małych objętościach, o niskiej lepkości, past itp. materiałów)
 • Analizator tekstury Stable Micro Systems TA.XT plus (maksymalne obciążenie 500 N, testy polegające na: ściskaniu, rozciąganiu, ścinaniu, przebijaniu, ekstruzji itp.)
 • Spektrofotometr sferyczny X-Rite 8200 (360-740 nm, parametry barwy L*a*b*, światło odbite lub przechodzące, próbki o konsystencji stałej, proszki, ciecze itp.)
 • Spektrofotometr  UV/VIS Nicolet Evolution 300 (190-1100 nm / 0,5-4 nm, pomiar próbek ciekłych)
 • Spektrofotometr UV/VIS HITACHI U-5100  (automatyczny podajnik kuwet)
 • Zestaw do elektroforezy z systemem analizy i archiwizacji żeli
 • Miernik aktywności wody aw Novasina
 • Destylator Kjeltec z systemem mineralizacyjnym Tecator  (m.in. destylacja zmineralizowanych próbek metodą Kjeldahla, oznaczanie zawartości azotu lub białka)
 • Wyparka rotacyjna z kontrolowaną próżnią Rotavapor R-215 Büchi
 • Mikroskop laboratoryjny firmy mikroLAB  wraz z systemem komputerowej analizy obrazu
 • Lumitester PD-20 (szybkie monitorowanie higieny)
 • Anemometr do pomiaru przepływu gazów
 • Luxomierz do pomiaru natężenia oświetlenia
 • Decybelomierz do pomiaru natężenia dźwięku
 • Bezprzewodowe minirejestratory temperatury i ciśnienia ELLAB TrackSense (pomiary w zamkniętych hermetycznie opakowaniach, suszarkach, autoklawach itp.)
 • Wielofunkcyjny miernik mocy DW6090 (moc czynna, pozorna, cosφ, energia, napięcie i prąd, częstotliwość, rezystancja)
 • Rejestrator elektroniczny wielokanałowy Metronic MPI-L (pomiar temperatury i innych sygnałów procesowych w instalacjach przemysłowych)
 • Laboratoryjna linia do produkcji wędlin z komorą wędzarniczo-parzelniczą JUGEMA ze sterowaniem mikroprocesorowym
 • Laboratoryjna linia do produkcji konserw w puszkach
 • Aparaty do obróbki ultradźwiękami (ciecze, mięso itp.)

 

OBSZARY BADAWCZE

 • Wpływ procesów przetwórczych na właściwości biofizyczne i chemiczne produktów mięsnych
 • Technologia produkcji wyrobów mięsnych o właściwościach prozdrowotnych z wykorzystaniem probiotyków i naturalnych związków biologicznie czynnych (przeciwutleniaczy)
 • Przemiany poubojowe tkanki mięśniowej
 • Zjawiska wtórne zachodzące w surowcach biologicznych, głównie pochodzenia zwierzęcego, po obróbce ultradźwiękami
 • Wpływ procesów przetwórczych i przechowalniczych na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Technologia produkcji dodatków roślinnych i ich wykorzystanie w przetwórstwie mięsa
 • Tradycyjne i regionalne technologie i produkty w żywieniu człowieka
 • Żywność ekologiczna pochodzenia zwierzęcego
 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, higiena i warunki sanitarne produkcji

Praktyka systemu HACCP w przemyśle spożywczym

 

 


PUBLIKACJE: 2014| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001|

 

 

ROZPRAWY DOKTORSKIE

 • Justyna Libera (2017): Technologia karkówki wieprzowej fermentowanej przy udziale probiotyków z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium.
 • Anna Okoń (2015): Badanie zmian proteolitycznych w probiotycznych wyrobach mięsnych podczas przechowywania oraz trawienia in vitro pepsyną i pankreatyną.
 • Karolina Maria Wójciak (2012): Probiotyki w produkcji kiełbasy dojrzewającej.
 • Luiza Jachacz (2011): Wpływ naparu herbaty na procesy oksydoredukcyjne w wyrobach mięsnych.
 • Magdalena Olszak (2011): Wpływ gryki na stabilność oksydacyjną tłuszczów i jakość pasztetów.
 • Sylwia Pisarek-Piotrowska (2007): Owies w produkcji wyrobów mięsnych.
 • Dudek Małgorzata (2005) - Wpływ dodatku nasion gryki i owsa na wybrane właściwości wyrobów mięsnych.
 • Twarda Joanna (2005) - Wpływ obróbki ultradźwiękowej na uwodnienie tkanki mięśniowej.
 • Latoch Agnieszka (2004) - Zmiany właściwości funkcjonalnych białek po obróbce mięsa ultradźwiękami.