srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Historia

« wstecz

 

 

 

Katedra Fizjologii Roślin jako samodzielna jednostka Wydziału Rolnego UMCS została powołana we wrześniu 1952 roku. W pierwszych latach swej działalności Katedra nie miała kierownika, a jej pracą kierowali kolejni kuratorzy: prof. Adam Paszewski, prof. dr Adam Wondraush oraz prof. dr Jadwiga Ziemięcka. Dopiero w 1956 r. pozyskano kierownika w osobie prof. dr Anny Nowotny - Mieczyńskiej, która kierowała jednostką do 1963 r. W latach 1964-1966 Katedra znowu przeszła pod opiekę kuratora prof. dr Kazimierza Matusiaka. Od 1969 r. do końca września 1995 r. funkcję kierownika Katedry pełniła prof. dr hab. Zofia Uziak, a od 1995 r. do 2015 r. pracą Katedry kierował prof. dr hab. Edward Borowski. Od 2015 r., w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika, funkcję p.o. kierownika sprawowała dr Barbara Hawrylak-Nowak, natomiast od 2017r. do chwili obecnej dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak pełni funkcję Kierownika Katedry.

 

Prace doktorskie obronili na Wydziale Rolnym lub Ogrodniczym: Z. Uziak (1960), Z. Koter (1964), A. Oczoś (1970), E. Szczypa-Wolska (1973), M. Szymańska (1975), E. Borowski (1976), R. Stanek (1977), Z. K. Blamowski (1979), U. Kruszelnicka (1982), I. Rukasz (1983), L. Kozłowska (1988), W. Michałek (1990), R. Matraszek (2000), A. Świąder (2001), S. Michałek (2002), M. Makowska(2003), B. Hawrylak- Nowak (2004), K. Rubinowska(2009).

Stopnie naukowe doktorów habilitowanych z zakresu fizjologii roślin uzyskali: Z. Uziak (1967), K. Olech (1968), A. Oczoś (1982), E. Borowski (1986), M. Szymańska (1988), W. Michałek (2002), B. Hawrylak-Nowak (2017) i R. Matraszek-Gawron (2017).

Przez wiele lat z Katedrą związani byli dwaj samodzielni pracownicy naukowi: doc. dr hab. Eugeniusz Gawroński, pracujący od 1959 r. do 1985 r., w którym to został kierownikiem Zakładu Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, a także doc. dr hab. Kazimierz Olech pracujący od 1960 r. do przedwczesnej śmierci w roku 1978. Od 1970 r. był równocześnie dyrektorem Instytutu Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej na nowo powstałym Wydziale Ogrodniczym.Pracownicy emerytowani:
 

 

prof. dr hab. Edward Borowski

prof. dr hab. Maria Szymańska

dr Irena Rukasz

dr Ryszard Stanek

dr Zbyszek K. Blamowski

mgr Marianna Ćwiklińska

mgr Krystyna Modzelewska-Paczos

mgr Maria Wawron

mgr Elżbieta Jarosz

 

Długoletnimi pracownikami Katedry byli również: mgr Zofia Harassek (zm. 1978), doc. dr hab. Kazimierz Olech (zm.1978), mgr Maria Gwoździak (zm. 1991), dr Lidia Kozłowska (zm. 2010), prof. dr hab. Zofia Uziak (zm. 2015).


Nieżyjący pracownicy:


• mgr Zofia Harassek
• doc. dr hab. Kazimierz Olech
• mgr Maria Gwoździak
• dr Lidia Kozłowska

• prof. dr hab. Zofia Uziak