srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Dydaktyka

« wstecz

 

Pracownicy Zakładu zajęcia dydaktyczne prowadzą  na następujących Wydziałach: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Agrobioinżynierii, Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Realizowane są następujące moduły obligatoryjne i fakultatywne:

- Fizjologia roślin
- Fizjologia roślin drzewiastych
- Fizjologia roślin z elementami biochemii
- Biochemia roślin
- Ekologia
- Ekologia i ochrona środowiska
- Ochrona krajobrazu
- Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody
- Wykorzystanie metod laboratoryjnych w diagnostyce jakości pozbiorczej materiału roślinnego
- Reakcja roślin na stresy środowiskowe
- Wykorzystanie siedlisk wodnych w hortiterapii
- Naturalne i antropogeniczne siedliska roślin
- Bioregulatory w ogrodnictwie
- Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej

 

 

 

Godziny konsultacji pracowników Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin <<pobierz>>