Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Historia

« wstecz

Obecna Katedra sięga swoimi korzeniami 1954 roku. Fitopatologia rozwijała się początkowo w ramach Katedry Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego WSR, kierowanej przez zast. prof. dr hab. Tadeusza Ziarkiewicza. W 1970 r. Katedra znalazła się na nowo powstałym Wydziale Ogrodniczym WSR, a od 1972 r. AR w Lublinie. W 1970 roki Katedra została przekształcona w Instytut Ochrony Roślin, z trzema Zakładami: Entomologii, kierowanym przez doc. dr hab. Tadeusza Ziarkiewicza; Fitopatologii, kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Łacicową oraz Techniki Ochrony Roślin, kierowanym przez doc. dr hab. Bartłomieja Miczulskiego. W 1982 r. po reorganizacji Instytutu oraz połączeniu Zakładu Fitopatologii i Techniki Ochrony Roślin powstała samodzielna Katedra Fitopatologii i Techniki Ochrony Roślin, którą kierowała do 1995 r. prof. dr hab. Barbara Łacicowa, a w 1995 r. z tej Katedry wyłoniono Katedrę Fitopatologii oraz Katedrę Ochrony i Kwarantanny Roślin. prof Łacicowa

prof. dr hab. Barbara Łacicowa
kierownik Katedry
w latach 1954-1995W utworzonej w 1982 r. Katedrze Fitopatologii i Techniki Ochrony Roślin byli zatrudnieni nauczyciele akademiccy, prowadzący prace badawcze z zakresu fitopatologii (prof. dr hab. Barbara Łacicowa, dr Antoni Filipowicz, dr Zofia Machowicz-Stefaniak, dr Danuta Pięta, dr Anna Wagner) oraz entomologii (prof. dr hab. Bartłomiej Miczulski, dr Albina Kozłowska, dr Grzegorz Soczyński).
      Prowadzono wykłady i ćwiczenia z fitopatologii oraz techniki ochrony roślin dla studentów Wydziałów: Rolniczego, Ogrodniczego, Rolniczych Studiów Zaocznych w filiach AR w Kielcach i w Zamościu, Studiów Zaocznych dla nauczycieli oraz Magisterskich Studiów Uzupełniających przy AR w Lublinie, a następnie na utworzonej specjalizacji Ochrona Roślin na Wydziale Ogrodniczym oraz na kierunku Ochrona środowiska w Zamościu i na Wydziale Zootechnicznym AR w Lublinie.
       W 1995 r. w Katedrze pracowało 16 osób, w tym jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, jeden doktor habilitowany prof. nadzw. AR, dwóch doktorów habilitowanych, trzech doktorów, jeden asystent, pięciu pracowników inżynieryjno-technicznych i jeden pracownik techniczny. Pozycja naukowa i dydaktyczna Katedry wypracowana przez prof. dr hab. Barbarę Łacicową i współpracowników była tak znacząca, że w lipcu 1995 r. wyłoniono z niej Katedrę Fitopatologii oraz Katedrę Ochrony i Kwarantanny Roślin. Do końca września 1995 r. Katedrą Fitopatologii kierowała prof. dr hab. Barbara Łacicowa. Po jej przejściu na emeryturę, kierownictwo objęła prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak.

W 2005 roku Katedra liczyła 11 osób, w tym 8 nauczycieli akademickich, aktualnie w Katedrze Fitopatologii i Mykologii pracuje 10 osób, w tym 7 nauczycieli akademickich. 
Pracownicy Katedry Fitopatologii i Mykologii w 2015 r.
 
        Za nadrzędne zadania w działalności Katedry uważa się dbałość o stały rozwój kadry naukowej, doskonalenie bazy badawczej oraz wysoki poziom dydaktyki. W tym zakresie zrealizowano w 2005 r. obronę rozprawy doktorskiej doktoranta Mariusza Szmagary, a w 2006 r. najmłodszej asystentki Katedry Małgorzaty Cegiełko. Pomyślnie zostały zakończone 2 przewody habilitacyjne: 2008 r. Ewy Doroty Król i w 2012 r. Elżbiety Patkowskiej. Aktualnie 2 adiunktów ma zaawansowane badania, które będą podstawą do wszczęcia kolejnych postępowań habilitacyjnych oraz finalizowana jest rozprawa doktorska w ramach studiów doktoranckich. W 2007 r. stanowisko profesora zwyczajnego uzyskała Irena Kiecana, a w 2013 r. stanowisko prof. nadzwyczajnego Ewa Dorota Król.
          W 2008 roku na mocy uchwały Senatu 18/2009 - 2010 z dnia 27.XI.2009 roku Katedrę Fitopatologii przekształcono w Katedrę Fitopatologii i Mykologii.

Pracownicy i doktoranci Katedry Fitopatologii, 2000 r.