foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Oferta

« wstecz

 

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

 

Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż może podjąć szerszą współpracę naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianych zagadnień technologii zbóż, zarówno w zakresie aspektów technologicznych jak i analitycznych. W szczególności możemy podjąć badania i współpracę w zakresie następującej problematyki:

 

 • oceny wartości przemiałowej ziarna zbóż;
 • oceny wartości wypiekowej produktów przemiału;
 • oceny wartości makaronowej ziarna i produktów jego przemiału
 • wpływu parametrów przemiału na skład chemiczny mąki;
 • reologicznej charakterystyki surowców i produktów zbożowych; oceny lepkości pozornej kleików
 • wykorzystania pomiarów reologicznych do wstępnej oceny rozpuszczalnych zawartości frakcji błonnika pokarmowego
 • oceny zawartości błonnika pokarmowego według najnowszych metody AACC i AOAC;
 • oceny składu frakcyjnego błonnika pokarmowego, w szczególności: nierozpuszczalnego w roztworach wodnych (IDF), rozpuszczalnego w roztworach wodnych (SDF), nierozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (AIDF) oraz rozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (ASDF);
 • wpływu procesów technologicznych na zmiany zawartości błonnika pokarmowego i jego składu frakcyjnego;
 • oceny zawartości (1-3), (1-4) ß-D glukanów według najnowszych metodyk AACC i AOAC;
 • modyfikacji technologii piekarniczych i produkcji pieczywa o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego;
 • oceny jakości spożywczych produktów zbożowego pochodzenia.