wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Projekty badawcze

 

 • 1998-2000 – Projekt badawczy KBN nr 5 P06H 02715 „Analiza efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na złożach gruntowo-roślinnych”.
 • 2002-2004 – Projekt badawczy KBN nr 3 P06S 058 23 – „Analiza funkcjonowania małych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz próby zwiększania ich skuteczności działania w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego”.
 • 2003-2005 – Projekt badawczy KBN nr 3 P06S 026 25, „Rola małych zbiorników wodnych i roślinności w ochronie środowiska glebowego i wodnego”.
 • 2007-2010. Projekt badawczy MNiSW nr NN523 3495 33 pt. „Optymalizacja procesów usuwania zanieczyszczeń w małych oczyszczalniach ścieków w warunkach modelowych i terenowych”.
 • 2010-2013. Projekt badawczy MNiSW nr NN313 439239 pt. „Zmiany ilości i jakości wody w wyniku zawadniania na obiektach melioracyjnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”.
 • 2010-2013. Projekt badawczy MNiSW nr NN313 447939 pt. „System kształtowania mikroklimatu w budynkach dla bydła”.
 • 2010-2013. Projekt badawczy MNiSW nr NN 305 411338 pt. „Przydatność sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do rekultywacji gruntów zdegradowanych wieloczynnikowo, w tym imisjami azotowymi”.
 • 2015-2016. Projekt badawczy NCIBR nr HKP/PB-IS/11/Z pt. „Budowa poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model społecznej partycypacji mieszkańców”.
 • 2017. Projekt międzynarodowy AT GUT 032388 – Assessment of Biogas Production Risks in the Baltic Sea Region from the Perspective of Management of Nutrient Matter. Partners of the project: Aalto University (Finland), Gdansk Technical University (Poland), Chalmers Technical University (Sweden), Estonian Biogas Association, The University of Aarhus (Denmark), the Riga Technical University. Projekt finansowany przez John Nurminen Foundation. Acronym: ToR Biogas.
 • 2018-2019. Projekt naukowy MNISW z zakresu działalności upowszechniającej naukę nr 783/P-DUN/2018 (2018-2019) pt. „Organizacja I Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ecological and Environmental Engineering”, Kraków 26-29 czerwca 2018 r.” realizowany w ramach zadania: Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą.
 • 2018-2020. Projekt naukowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) nr PPI/APM/2018/1/00012/U/001, pt. „Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”, 17-20.09.2019 Lublin, Poland, realizowany w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

 

 

« wstecz