wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Tematy badawczo-wdrożeniowe

 • 2011. Temat nr TKD/U/9 pt. „Wykonanie założeń merytorycznych do projektu budowy gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości Skorczyce (gmina Urzędów) oraz nadzoru naukowego nad instalacją i funkcjonowaniem tego obiektu w 2011 r.” zlecony przez Urząd Gminy w Urzędowie.

   

 • 2012-2013. Temat nr TKD/U/21pt. „Przeprowadzenie prac badawczych w celu opracowania technologii przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem odprowadzania ścieków do gruntu” zrealizowany w ramach RPO dla woj. lubelskiego na lata 2007 – 2013
  i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonany na zlecenie Zakładu Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz
  I Oś Priorytetowa, Działanie 1.6, Schemat A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 03/RPOWL/1.6A/2012.

   

 • 2012-2013.Temat nr TKD/U/50 pt. „Wykorzystanie preparatu ProBio Emów do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych oraz przetwarzania ich na nawóz mineralno-organiczny” wykonany w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy B+R na zlecenie Departamentu Gospodarki
  i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego. Projekt zrealizowany we współpracy z firmą EM-Farming Podstawka Sebastian.

   

 • 2012-2013. Temat nr TKD/U/51 pt. „Wpływ kompozycji pożytecznych mikroorganizmów ProBio Emów w rekultywacji wód powierzchniowych” wykonany
  w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy B+R na zlecenie Departamentu Gospodarki i InnowacjiUrzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego. Projekt zrealizowany we współpracy z firmą EM-Farming Podstawka Sebastian.

   

 • 2013. Temat nr TKD/U/38 pt. „Wykonanie koncepcji instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych w budynkach na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz ze wstępnym szacunkiem kosztów” wykonanyna zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

   

 • 2013. Temat nr TKD/U/39pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego” wykonanyna zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

   

 • 2013-2014. Temat nr TKD/U/47pt. „Wykonanie nadzoru naukowego (autorskiego) nad instalacją i rozruchem hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków
  w Popkowicach” wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Urzędowie.

   

 • 2013. Temat nr TKD/U/52pt. „Opracowanie założeń merytorycznych do projektu budowy gruntowo – roślinnej oczyszczalni w Popkowicach (gmina Urzędów)” wykonany na zlecenie firmy PROJAD – Jerzy Robert Adamczyk z Lublina.

   

 • 2014. Temat nr TKD/U/67pt. „Wykonanie nadzoru naukowego (autorskiego) oraz inwestorskiego (budowlanego) nad wdrożeniem: 1) Koncepcji budowy hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, 2) Koncepcji budowy instalacji do wykorzystania wód opadowych w Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego” wykonany na zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

   

 • 2014. Temat nr TKD/U-70pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym” wykonany na zlecenie Poleskiego Parku Narodowego.

   

 • 2014. Temat nr TKD/U-61pt. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego” wykonany na zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

   

 • 2015. Temat nr TKD/U-82pt.Program funkcjonalno-użytkowy dotyczącybudowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu wraz z kosztorysem” wykonany na zlecenie Poleskiego Parku Narodowego.

   

 • 2015. Temat nr TKD/U-92pt. „Wykonanie badań wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni jeziora Białka koło Parczewa w 2015 roku”wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Dębowej Kłodzie. 

 

 • 2015. Temat nr TKD/U-94 pt. Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie (gmina Kock)” wykonany na zlecenie firmy Sanitmal inż. Arkadiusz Malik.

 

 • 2015. Temat nr TKD/U-99pt. „Ekspertyza dotycząca funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działce nr 377 w miejscowości Wytyczno (gmina Urszulin)” wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Urszulinie.

   

 • 2015. Temat nr TKD/U-100pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka – gmina Dębowa Kłoda oraz nadzór nad jej wdrożeniem”wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Dębowej Kłodzie.

   

 • 2015. Temat nr TKD/U-122pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania pofermentu z małej biogazowni dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie”wykonany na zlecenie firmy eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. s o.o.

 

 • 2015. Temat nr TKD/OŚ/27 – Publikacja prac naukowych z konferencji pt. Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 • 2015. Temat nr TKD/OŚ/28/2015 Monitoring funkcjonowania hybrydowych oczyszczalni ścieków w osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 

 • 2015/2016. Temat nr TKD/U-127pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki (gmina Urzędów)” wykonany na zlecenie firmy Sanitmal inż. Arkadiusz Malik.

   

 • 2016. Temat nr TKD/U-142 pt. „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ubytków wody w układzie wodnym podczas jego pracy na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie” wykonany na zlecenie firmy HEN-BUD Spółka z o.o.

 

 • 2016. Temat nr TKD/OŚ/29/2016 – Monitoring funkcjonowania hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków w osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 • 2016. Temat nr TKD/KONF/30 – Publikacja prac naukowych z konferencji pt. Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 • 2016. Temat nr TKD/OŚ/32 – Założenie pokazowo-doświadczalnej plantacji wieloletnich roślin ciepłolubnych, w ramach projektu „Razem dla klimatu” nr 534/2015/Wn-50/EE-EE-D, Temat zlecony przez FDPA (Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa) i dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 • 2017. Temat nr TKD/OŚ/29/2017 – Monitorowanie funkcjonowania hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Poleskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 r. dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 • 2017. Temat nr TKD/OŚ/36/2017 – Publikacja prac naukowych z konferencji pt. Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 • 2017. Temat nr TKD/U-236 – Opracowanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kosztorysem dla małego osiedla przy ul. Pałacowej we wsi Góra na terenie gminy Wieliszew. Projekt wykonany na zlecenie Urzędu gminy Wieliszew.

 

 • 2017. Temat nr TKD/U-243 – Opracowanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Kocudzy. Projekt wykonany na zlecenie Zespołu Szkół w Kocudzy, gmina Dzwola.

 

 • 2018. Temat nr TKD/OŚ/37/2018 – Badania nad optymalizacją funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków przy osadach leśnych na obszarze Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 • 2018. Temat nr TKD/OŚ/38/2018 – Ocena przydatności miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) do zakładania ochronnych pasów przeciwerozyjnych i energetycznego zagospodarowania jego biomasy dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

« wstecz