wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Monografie

 • Jóźwiakowski K. 2012. Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych.Monografia. Rozprawa habilitacyjna. Infrastruktura
  i Ekologia Terenów Wiejskich, s. 232.

   

 • Głuski T., Kryjak A. 2012. Studnie w krajobrazie kulturowym Lubelszczyzny. Monografia. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis. s. 118.

   

 • Dorozhynskyy O., Tukaj R., Obroślak R., Mazur A. 2014. Fotogrametria obrazów cyfrowych. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 88.

   

 • Dorozhynskyy O., Tukaj R., Obroślak R., Mazur A. 2014. Technologie fotogrametrii cyfrowej. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 117.

   

 • Bojanowska M., Brodowska M. S., Brodowski R., Jackowska I., Pabich M., Paszko T., Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G. 2014. Antropogeniczne zmiany w środowisku. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 129.

   

 • Ćwiąkała P., Gabryszuk J., Krawczyk K., Krzyżek R., Leń P., Oleniacz G., Puniach E., Siejka Z., Wójcik-Leń J.. 2015. Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych. Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, s. 138.

   

 • Balawejder M., Bielska A., Gniadek J., Król Ż, Kupidura A., Leń P., Oleniacz G., Sobolewska-Mikulska K., Turek A. 2015. Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, s. 128.

   

 • Kowalczyk-Juśko A., Szymańska M. 2015.Poferment nawozem dla rolnictwa. Monografia. Wyd. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, s. 64.

   

 • Cebula J., Bohdziewicz J., Kowalczyk-Juśko A., Piotrowski K., Dudek A. 2015.Ziemniaki i ich odpady w wytwarzaniu biogazu. Monografia. Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, s.65.

 

 • Bielińska E. J., Brodowski R., Futa B., Kitta W., Kłos A., Kopron H., Korniłłowicz-Kowalska T., Listosz A., Micek A., Pytka A., Urban D, Węgorek T., Wyrykowski G. 2015. Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Pod red. T. Węgorka i E.J. Bielińskiej. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 160.

 

 • Bednarek A., Bugajski P., Chróst R. J., Gajewska M., Jóźwiakowski K., Kołecka K., Kowalczyk-Juśko A., Mioduszewski W., Pietraszek P, Pijanowski J.M., Siuda W., Siwiec T, Zalewski M. 2017. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich. Red. Jóźwiakowski K., Siuda W. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z Warszawy, Wyd. S-PRINT 2 sp. z o.o. Katowice, ISBN: 978-83-940864-9-7, s. 127.

 

« wstecz