wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Publikacje z listy A

 

2013

 • Brodowski R. 2013. Soil detachment caused by divided rain power from raindrop parts splashed downward on a sloping surface. Catena 105, 52-61.  
 • Smal H., Ligęza S., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Obroślak R. 2013. Nitrogen and phosphorus in bottom sediments of two small dam reservoirs. Polish Journal of Environmental Studies 22 (5), 1479-1489.

 

2014

 • Bielińska E. J., Baran S., Pawłowski L., Jóźwiakowski K., Futa B., Bik-Małodzińska M., Mucha Z., Generowicz A. 2014. Theoretical aspects of integrated protection of suburban areas. Problems of Sustainable Development 9 (1), 127-139.  

 

2015

 • Gajewska M.,Jóźwiakowski K.,Ghrabi A., Masi F. 2015. Impact of influent wastewater quality on nitrogen removal rates in multistage treatmentwetlands. Environmental Science and Pollution Research 2015 (22), 12840-12848.  
 • Smal H., Ligęza S., Wójcikowska-Kapusta A., Baran S., Urban D., Obroślak R., Pawłowski A. 2015. Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland).Archives of Environmental Protection 41 (4), 67-80.  
 • Jóźwiakowski K.,Mucha Z., Generowicz A., Baran S., Bielińska E. J, Wójcik W. 2015. The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development. Archives of Environmental Protection 41 (3), 76-82.  
 • Kowalczyk-Juśko A., Kościk B.,Jóźwiakowski K.,Marczuk A., Zarajczyk J., Kowalczuk J., Szmigielski M., Sagan A. 2015. Efekty biochemicznej i termochemicznej konwersji biomasy sorga (Sorghum bicolor Moench) na energię użytkową. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1838-1840.  
 • Nastawny M, Jucherski A, Walczowski A., Jóźwiakowski K., Pytka A., Gizińska-Górna M., Marzec M., Gajewska M., Marczuk A., Zarajczyk J. 2015. Wstępna ocena przydatności wybranych adsorbentów mineralnych do usuwania fosforu ze ścieków bytowych. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1762-1766.  
 • Marczuk A., Misztal W., Szmigielski M., Zarajczyk J., Kowalczuk J., Jóźwiakowski K. 2015. Chemiczne następstwa niewłaściwej segregacji elektroodpadów. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1703-1707.  
 • Kowalczyk-Juśko A., Kowalczuk J., Szmigielski M., Marczuk A., Jóźwiakowski K., Zarajczyk J., Masłowski A., Ślaska-Grzywna B., Sagan A., Zarajczyk J. 2015. Jakość peletów z biomasy jako paliwa i surowca do produkcji gazu syntezowego. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1835-1837.  
 • Kowalczyk-Juśko A., Marczuk A., Dach J., Szmigielski M., Zarajczyk J., Jóźwiakowski K., Kowalczuk J., Andrejko D., Ślaska-Grzywna B., Leszczyński N. 2015. Termochemiczna i biochemiczna konwersja biomasy kukurydzy na cele energetyczne. Przemysł Chemiczny 94/2/2015, 178-181.  
 • Gizińska-Górna M., Marzec M., Jóźwiakowski K., Pytka A., Sosnowska B., Malik A., Marczuk A., Rybicki R., Szmigielski M., Grzywna A. 2015. Wpływ liczby komór osadnika wstępnego na efekty usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych ze ścieków bytowych. Przemysł Chemiczny 94/11/2015, 1958-1962.  
 • Grzywna A., Tarkowska-Kukuryk M, Bochniak A., Marczuk A., Jóźwiakowski K., Marzec M, Mazur A., Obroślak R, Nieścioruk K., Zarajczyk J. 2015. Zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych do oceny potencjału ekologicznego sztucznych cieków wodnych. Przemysł Chemiczny 94/11(2015), 1954-1957.  

 

2016

 • Cieślik M., Dach J., Lewicki A., Smurzyńska A., Janczak D.,Pawlicka-Kaczorowska J., Boniecki P, Cyplik P., Czekała W., Jóźwiakowski K. 2016. Methane fermentation of the maize straw silage under meso- and thermophilic conditions. Energy 115, 1495-1502.  
 • Gizińska-Górna M., CzekałaW., JóźwiakowskiK., LewickiA., DachJ., MarzecM., PytkaA., JanczakD., Kowalczyk-Juśko A., Listosz A. 2016. The possibility of using plants from hybrid constructed wetland wastewater treatment plants for energy purposes. Ecological Engineering, 95, 534-541.  
 • Grzywna A., Kamińska A., Bochniak A. 2016. Analysis of spatial variability in the depth of the water table in grassland areas. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 18, 291-302.  
 • Grzywna A., Czarnecki Z., Węgorek T. 2016. Ocena elementów składowych bilansu wodnego odwodnionego torfowiska. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 18, 519-530.  
 • Janus J., Mika M., Leń P., Siejka M., Taszakowski J. 2016. A new approach to calculate the land fragmentation indicators relating to the size of plots, taking into account the adjacent plots. Survey Review, DOI: 10.1080/00396265.2016.1210362.
 • Kowalczyk-Juśko A. 2016. Skład chemiczny i parametry energetyczne biomasy miskanta cukrowego (Miscanthus sacchariflorus) wykorzystywanej na cele energetyczne. Przemysł Chemiczny 95/11(2016), 2326-2329.  
 • Mucha Z., Generowicz A., Wójcik W., Jóźwiakowski K., Baran S. 2016. Application of multi-criterial analysis to evaluation of method of utilization of sludge from small wastewater treatment plants with sustainable development of rural areas. Environment Protection Engineering 42 (4), DOI: 10.5277/epe160409.
 • Nieścioruk K. 2016. The use of mental and sketch maps as a tool to evaluate cartography teaching effectiveness, The Cartographic Journal 53 (2), 186-196.
 • Jóźwiakowski K., Marzec M., Fiedurek J., Kamińska A,, Gajewska M., Wojciechowska E., Shubiao W., Dach J., Marczuk A., Kowalczyk-Juśko A. 2017. Application of H2O2 to optimize of ammonium removal from domestic wastewater. Separation and Purification Technology 173, 357-363.
 • JóźwiakowskiK., GajewskaM., PytkaA., MarzecM., Gizińska-GórnaM., JucherskiA., WalczowskiA.,NastawnyM., KamińskaA., BaranS. 2016. Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the efficiency of phosphorous removal from domestic wastewater. Ecological Engineering 98, 290-296.

 

2017

 • Jóźwiakowski K., Bugajski P., Mucha Z., Wójcik W., Jucherski A., Natawny M. Siwiec T., Mazur A., Obroślak R., Gajewska M. 2017. Reliability of pollutions removal processes during long-term operation of one-stage constructed wetland with horizontal flow. Separation and Purification Technology 187, s. 60-66.
 • Czekała W., Dach J., Dong R., Janczak D., Malińska K., Jóźwiakowski K., Smurzyńska A., Cieślik M. 2017. Composting potential of the solid fraction of digested pulp produced by a biogas plant. Biosystems Engineering 160, s. 25-29.
 • Jóźwiakowski K., Gajewska M., Pytka A., Marzec M., Gizińska-Górna M., Jucherski A., Walczowski A., Nastawny M., Kamińska A., Baran S. 2017. Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the efficiency of phosphorous removal from domestic wastewater. Ecological Engineering 98, s. 290-296.
 • Zubala T., Patro M., Boguta P. 2017. Variability of zinc, copper and lead contents in sludge of the municipal stormwater treatment plant. Environ. Sci. Pollut. Res. 24 (20), s. 17145–17152.
 • Grzywna A. 2017. The degree of peatland subsidence resulting from drainage of land. Environmental Earth Sciences 76 (16), s. 1-8.
 • Obroślak R., Mazur A., Jóźwiakowski K., Dorozhynskyy A., Grzywna A., Rybicki R., Nieścioruk K., Król Ż., Gabryszuk J., Gajewska M. 2017. Using terrestrial laser scanning in the inventorying of a hybrid constructed wetland systems. Water Science and Technology vol. 76, Issue 10, s. 2664-2671.
 • Jucherski A, Nastawny M., Walczowski A., Jóźwiakowski K., Gajewska M. 2017. Assessment of the technological reliability of a hybrid constructed wetland for wastewater treatment in a mountain eco-tourist farm in Poland. Water Science and Technology 75 (11), s. 2649-2658.
 • Krzepiłko A., Brodowska M.S., Skwaryło-Bednarz B., Skowrońska M., Brodowski R., Andrzejewski M. 2017. Effect of sulphur fertilization on the content of components influencing fodder quality in cocksfoot (Dactylis glomerata L.). Journal of Elementology 22 (3), s. 945-955.
 • Jucherski A., Nastawny M, Walczowski A., Jóźwiakowski K., Gajewska M. 2017. Badania przydatności alkalicznych materiałów filtracyjnych do usuwania fosforanów z biologicznie oczyszczonych ścieków bytowych. Ochrona Środowiska 39 (1), s. 33-38.
 • Gizińska-Górna M., Jóźwiakowski K., Marzec M., Pytka A., Sosnowska B., Różańska-Boczula M., Listosz A. 2017. Analysis of the influence of a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant on the water quality of the receiver. Rocznik Ochrona Środowiska t. 19, s. 370-393.
 • Grzywna A., Sender J., Bronowicka-Mielniczuk U.2017. Analysis of the ecological status of surface waters in the region of the Lublin conurbation (Analiza stanu ekologicznego wód powierzchniowych w rejonie aglomeracji lubelskiej). Rocznik Ochrona Środowiska t. 19, s. 439-450.
 • Ciosmak M., Grzywna A., Bochniak A. 2017. The effect of hard coal mine drainge water on the quality of surface and ground water. (Wpływ wód z odwodnienia kopalni węgla kamiennego na jakość wód powierzchniowych i gruntowych). Rocznik Ochrona Środowiska t. 19, s. 411-422.
 • Szmigielski M., Marczuk A., Andrejko D., Kowalczuk J., Kowalczyk-Juśko A., Zawiślak K., Mazur J., Starek A., Krajewska M. 2017. Nowy test skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych. Przemysł Chemiczny 96/5, s. 1085-1088.

 

2018

 

 • Mucha Z., Wójcik W., Jóźwiakowski K., Gajewska M. 2018. Long-term operation of Kickuth-type  constructed wetland applied to municipal wastewater treatment in temperate climate. Environmental Technology vol. 39, Iss. 9 s. 1133-1143.
 • Urban D., Tokarz E., Smal H., Jóźwiakowski K., Kowalczyk-Juśko A. 2018. Environmental traits determining plant species distribution in selected midforest bogs. Ecological Indicators vol. 89, s. 240-249.
 • Jóźwiakowski K., Bugajski P., Kurek K., Nunes de Carvalho M. F, Araújo Almeida M. A., Siwiec T., Borowski G., Czekała W., Dach J., Gajewska M. 2018. The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland. Separation and Purification Technology 202, s. 216-226.
 • Gajewska M, Skrzypiec, Jóźwiakowski K, Bugajski P. 2018. Kinetics of pollutants removal in hybrid treatment wetlands – Case study comparison. Ecological Engineering vol. 120, s. 222-229.
 • Listosz A., Kowalczyk-Juśko A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Urban D., Tokarz E., Ligęza S. 2018. Productivity and chemical properties of Salix viminalis in a horizontal subsurface flow constructed wetland during long-term operation. Ecological Engineering vol. 122, s. 76-83.
 • Siwiec T., Reczek L., Michel M., Gut B., Hawer-Strojek P., Czajkowska J., Jóźwiakowski K., Gajewska M., Bugajski P. 2018. Correlations between organic pollution indicators in municipal wastewater. Archives of Environmental Protection vol. 44, no. 4, s. 50-57.
 • Grzywna A., Sender J., Bronowicka-Mielniczuk U. 2018. Physical and chemical variables, species composition and coverage of macrophytes in ponds (case study in Eastern Poland). Applied Ecology and Environmental Research vol. 16, Issue 3, s. 2129-2139.
 • Janus J., Mika M, Leń P., M.. Siejka, J.. Taszkowski. 2018. A new approach to calculate the land fragmentation indicators taking into account the adjacent plots. Survey Review vol. 50, 358, s. 1-7.
 • Skowron P, Skowrońska M., Bronowicka-Mielniczuk U, Filipek T., Igras J., Kowalczyk-Juśko A., Krzepiłko A. 2018. Anthropogenic sources of potassium in surface water: The case study of the Bystrzyca river catchment, Poland. Agriculture, Ecosystems & Environment vol. 265, s. 454-460.
 • Leń P. 2018. An algorithm for selecting groups of factors for prioritization of land consolidation in rural areas. 2018. Computers and Electronics in Agriculture vol. 144, s. 216-221.
 • Wójcik-Leń J., Sobolewska-Mikulska K, Sajnóg N, Leń P. 2018. The idea of rational management of problematic agricultural areas in the course of land consolidation. Land Use Policy vol. 78, s. 36-45.
 • Wójcik-Leń J., Leń P., Sobolewska-Mikulska K. 2018. The proposed algorithm for identifying agricultural problem areas for the needs of their reasonable management under land consolidation works. Computers and Electronics in Agriculture vol. 152, s. 333-339.
 • Mika M., Siejka M, Leń P., Król Ż. 2018. The concept of using the water cadastre databases components for the construction of multi-dimensional cadastre in Poland. Survey Review vol. 50, Issue 360, s. 201-211.
 • Siejka M., Mika M., Salata T., Leń P. 2018. Algorithm of land cover spatial data processing for the local flood risk mapping. Survey Review Vol. 50, Issue 362 s. 397-403.
 • Serafin A., Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U. 2018. Habitat preferences of Oxycoccus palustris Pers. on peatlands in East Poland in the perspective of shaping the conditions of ecological cultivation of the species. Applied Ecology and Environmental Research 16 (4): s. 4015-4028.
 • Serafin A., Urban D., Bronowicka-Mielniczuk U., Szczurowska A. 2018. To what degree can the specifics of occurrence of glacial relic Betula humilis Schrank be an indicator of habitat conditions of moderate climate peatlands. Water vol. 10, 1062, s. 1-19.
 • Mazur A. 2018. Quantity and Quality of surface and subsurface runoff fom an eroded less slope used for agricultural purposes. Water vol. 10, 9, art number 1132.
 • Marzec M. 2018. Niezawodność technologiczna unieszkodliwiania zanieczyszczeń biogennych w wybranych technologiach stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków. Przemysł Chemiczny T. 97, Nr 5, s. 753-757.
 • Marzec M., Jóźwiakowski K., Dębska A., Gizińska-Górna M., Pytka-Woszczyło A., Kowalczyk-Juśko A., Listosz A. 2018. The efficiency and reliability of pollutant removal in a hybrid constructed wetland with common reed, manna grass and virginia mallow. Water 10, 10 art. number 1445.
 • Brodowska M. S., Muszyński P., Haliniarz M., Brodowski R., Kowalczyk-Juśko A., Sekutowski T., Kurzyna-Szklarek M. 2018. Agronomic aspects of switchgrass cultivation and use for energy purposes. Applied Ecology and Environmental Research. 16 (5), s. 5715-5743
 • Skwaryło-Bednarz B., Krzepiłko A., Brodowska M.S., Brodowski R., Ziemińska-Smyk M., Onuch J., Gradziuk B. 2018. The impact of copper on catalase activity and antioxidant properties of soil under amaranth cultivation. Journal of Elementology vol. 23, No 3, s. 825-83.
 • Zubala T. 2018. Technical and natural conditions and operating efficiency of a municipal stormwater treatment plant. Environ. Sci. Pollut. Res. vol. 25 (1), s. 952–962.
 • Zubala T., Patro M. 2018. Accumulation of Cadmium, Chromium and Nickel in the Process of Stormwater Treatment. Rocz. Ochr. Śr. T. 20, s. 275-291.

 

2019

 

« wstecz