wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Patenty i wzory użytkowe

 
 
  • Patent nr 218897 pt. Instalacja do odwadniania osadów z dnia 19.06.2015 r. (Jóźwiakowski K.)
  • Wzór użytkowy nr W 118755 pt. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z dnia 24.07.2015 r. (Jóźwiakowski K.)
  • Patentnr P-391798 - Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją z dnia 23.06.2016 r. (Czernaś K., Jóźwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M., Zięba J., Podstawka S., Góźdź J.)
  • Patent nr P.413796 pt. Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu z dnia 25.06.2020 r. (Jóźwiakowski K., Kufel R., Siwiec T., Baran S., Marczuk A., Pytka A., Gizińska M., Marzec M.)
 
 
Zgłoszenia patentów i wzorów użytkowych
 
  • Zgłoszenie wzoru użytkowego Nr W-118321 z dnia 30.06.2009 r. Urządzenie do oczyszczania wody (Jóźwiakowski K., Czernaś K.)
  • Zgłoszenie patentowe Nr P-390143 z dnia 07.01.2010 r. Przydomowa oczyszczalnia ścieków (Jóźwiakowski K., Marzec M.)
  • Zgłoszenie patentowe Nr P-391798 z dnia 25.06.2010 r. Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją (Czernaś K., Jóźwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M. Zięba J., Podstawka S., Góźdź J.)
  • Zgłoszenie patentowe Nr P-413796 z dnia 02.09.2015 r. Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu (Jóźwiakowski K., Kufel R., Siwiec T., Baran S., Marczuk A., Pytka A., Gizińska M., Marzec M.)
 
« wstecz