wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Zorganizowane konferencje, sympozja, seminaria

 • 2004. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych”, Lublin – Olszanka, 16–18.09.2004 r.,

   

 • 2005. Konferencja naukowa pt. „Rekultywacja środowisk zdegradowanych”, Lublin – Janów Lubelski – Jeziórko – Machów – Piaseczno, 30–31.08.2005 r.,

   

 • 2008. Międzynarodowe seminarium: „Biotechnologia EM-FarmingTM w rewitalizacji środowiska przyrodniczego”, Lublin, 16.06.2008 r.

   

 • 2010. Konferencja naukowa pt. „Ochrona i kształtowania środowiska przyrodniczego na terenach wiejskich”, Lublin – Urszulin, 21-22.06.2010 r.

   

 • 2011. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w aspekcie ramowej dyrektywy wodnej UE”, Lublin – Urszulin – Jastków,
  22-23.09.2011 r.

   

 • 2012. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Rozwój infrastruktury sanitarnej
  i energetycznej na terenach wiejskich”, Lublin – Urzędów – Borki, 12-14.09.2012 r.

   

 • 2012. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Inżynieria, kształtowanie i ochrona środowiska, Lublin – Urszulin, 11-12.10.2012 r.

   

 • 2013. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w inżynierii
  i kształtowaniu środowiska”, Lublin - Dolina Bugu - Gmina Ruda Huta, 27-29.06.2013 r.

   

 • 2013. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajobrazowo”, Lublin – Roztoczański Park Narodowy, 11-13.09.2013 r.

   

 • 2015. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Inżynieria, kształtowanie i ochrona środowiska”, Lublin – Urszulin, 18-20.05.2015 r.

   

 • 2015. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej”, Lublin – Zwierzyniec, 15-16.10.2015 r.

   

 • 2016. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska”. Lublin. 19-20.05.2016 r.

 

 • 2016. Konferencja z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich pt. „Rozwój obszarów wiejskich – stan obecny i perspektywy”, Puławy – Lublin 20-22.06.2016 r.

 

 • 2016. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control”, 04-09.09.2016 r. Gdańsk.

 

 • 2017. II Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji”, Białka, gm. Dębowa Kłoda, 22-24 maja 2017 r.

 

 • 2017. 8th International Scientific-Technical Conference on Environmental Monitoring, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives, 14-16.09.2017, Lviv, Ukraine.

 

 • 2017. III Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”, Lublin – Urszulin – Dębowa Kłoda, 9-11 października 2017 r.

 

 • 2018. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacje w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami”, Janów Lubelski, 6-8 czerwca 2018 r.

 

 • 2018. The First International scientific conference on. „Ecological and environmental engineering”, Kraków, 26-29 czerwca 2018 r.

 

 • 2018. IV Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geodezji i gospodarce przestrzennej”, Lublin – Zwierzyniec, 17-19 października 2018 r.
 •  
 • 2019. 9th International Scientific-Technical Conference "Environmental, Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics - Modern Technologies and Development Perspectives, 17-20.09.2019, Lublin

 

« wstecz