wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Zaplecze badawcze

  • Laboratorium Analityki Wód i Ścieków: fotometry: LF300, MPM2010, spektrofotometr PC Spectro, spektrofotometr Nanocolor VIS NVIS 0918, pehametry: CP315, PH204, termoreaktor CR4200 oraz AL 34, miernik wieloparametrowy Multi 340i, tlenomierz Oxi 538, szafy termostatyczne – 3 szt., suszarka laboratoryjna SLN 53 STD, mieszadło magnetyczne VELP, sterownik procesu chemicznego SPC 10 składający się 4 pomp perystaltycznych, czasowego regulatora przepływu, sondy tlenowej Oxyferm 120 i elektrody pH Easyferm 120, czujnika temperatury PT-100 Elmetron – stosowany do dozowania cieczy i utrzymania zadanych parametrów procesu (pH i stężenia tlenu) w roztworach, sterownik dozowania cieczy składający się 3 pomp perystaltycznych oraz czasowego regulatora przepływu, instalacja do badania skuteczności oczyszczania ścieków w złożach gruntowych, modyfikowanych, oraz inny drobny sprzęt laboratoryjny.
  • Laboratorium wielofunkcyjne: stanowisko kalorymetru KL-12, stanowisko przyrostomierza CODIMA PM-X, stanowiska i sprzęt do pomiaru podstawowych właściwości gleb.
  • Instrumentarium geodezyjne: tachimetry elektroniczne: GTS-255, ES-105, OS-103, TC 407, fototachimetr IS-301, skaner geodezyjny GLS-2000, tachimetr skanujący MS 50, zestawy odbiorników GNSS, odbiorniki GPS, teodolity Theo 020, Dahlta 010a, PZO T6A, niwelatory elektroniczne, laserowe i optyczne, dalmierze laserowe, inny drobny sprzęt geodezyjny.
  • Pracownia komputerowa:
    - Stacja fotogrametryczna z zainstalowanym oprogramowaniem: Photo Scan, Irfan View, Erdas Mapper, Erdas Imagine, Scan Master - 15 stanowisk z zainstalowanym oprogramowaniem: EWMapa (z kluczami pełnej funkcjonalności programu), Winkalk, MikroMap, MS Office, Norma STANDARD, ZWCAD;
« wstecz