wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:
• na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Mikroekonomia, Komunikacja społeczna, Rachunek kosztów dla inżynierów, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, Towaroznawstwo środków produkcji rolniczej, Użytkowanie maszyn rolniczych, Odnawialne źródła energii, Ekonomika i zarządzanie produkcją rolniczą, Planowanie i ocena inwestycji technicznych, Ocena techniczna i wycena maszyn, Finanse i rachunkowość, Organizacja produkcji roślinnej, Użytkowanie maszyn rolniczych, Organizacja systemów produkcyjnych, Systemy informatyczne w zarządzaniu i rachunkowości, Metody i techniki zarządzania jakością,
• na kierunku Transport i Logistyka: Komunikacja społeczna, Ekonomika transportu, Organizacja usług transportowych w produkcji rolniczej, Zarządzanie jakością w transporcie,
• na kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna: Ekonomika i organizacja produkcji energii odnawialnej, Organizacja produkcji rolniczej i usług, Eksploatacja maszyn rolniczych,
• na kierunku Geodezja i Kartografia: Wycena nieruchomości rolnych i leśnych, Zarządzanie firmą geodezyjną i podstawy negocjacji,
• na kierunku Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane: Rachunek kosztów dla inżynierów, Zarządzanie produkcją,
• na kierunku Ekoenergetyka: Finanse i rachunkowość, Ekonomika z zakresu bezpieczeństwa technicznego i BHP,
• na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa: Ekonomika ochrony środowiska,
• na kierunku Inżynieria środowiska: Ekonomika w gospodarce wodno-ściekowej.