wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

Problematyka badawcza Katedry ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący ocenę jakości technologicznej, fizycznej i chemicznej surowców żywnościowych i paszowych, wpływ sposobu przetwarzania na strukturę, wartość odżywczą wyrażoną zawartością podstawowych składników odżywczych oraz substancji biologicznie aktywnych o charakterze zarówno prozdrowotnym jak i antyżywieniowym. W szczególności obejmuje następujące zagadnienia:

 

  • zmiany właściwości fizycznych, technologicznych i strukturalnych sypkich surowców roślinnych i warzyw wywołane operacjami o charakterze termicznym i mechanicznym,
  • wpływ żywności zanieczyszczonej środowiskowo lub niewłaściwie przetworzonej na zdrowie człowieka,
  • zmiany fizykochemiczne zachodzące podczas przetwarzania surowców spożywczych i paszowych,
  • pozyskiwanie żywności o właściwościach prozdrowotnych,
  • modyfikacji jakości tuszek drobiowych poprzez stosowanie w paszach wybranych substancji biologicznie aktywnych,
  • doskonalenie chemicznych metod badania zawartości składników termolabilnych żywności i pasz.

W realizacji zadań naukowych Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz współpracuje z jednostkami naukowymi środowiska, przede wszystkim są to Katedra Inżynierii Maszyn Spożywczych WIP, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt Zakład Fizjologii Zwierząt MW, Katedra Energetyki i Pojazdów WIP, Instytut Żywienia Zwierząt WBHZ.

 

 

Ważniejsze publikacje z lat 2010-2012

Prace oryginalne:

Andrejko D., Sobczak P., Rydzak L. 2010. Wpływ parametrów pracy laboratoryjnego przesiewacza na efektywność procesu separacji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Postęp w Inżynierii Żywności, 546, 15-22.

Goździewska M., Andrejko D., Laskowski J., Hanusz Z. 2010. Wpływ obróbki promieniami podczerwonymi na energochłonność procesu rozdrabniania ziarna pszenicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Postęp w Inżynierii Żywności, 546, 107-112.

Rydzak L., Andrejko D. 2010. Wpływ wilgotności ziarna wybranych odmian pszenicy na wyciąg mąki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Postęp w Inżynierii Żywności, 546,317-322.

Jaśkiewicz T., Sagan A., Masłowski A. 2010. Wpływ czasu autoklawowania nasion krajowych odmian soi na zawartość lizyny reaktywnej. Żywność Nauka Technologia Jakość. 4 (71), 73-80.

Szmigielski M.,Wesołowska – Janczarek M., Szczepanik M.2010. Determination of trypsin inhibitor activity of microwave-heated bean seeds using bromocresole purple index (BCPI) Pol. Jour. Food Nutr. Sci. 60 (4), 329-333. 

Panasiewicz M., Sobczak P., Mazur J., Zawiślak K., Andrejko D. 2011. The technique and analysis of the process of separation and cleaning grain materials. Journal of Food Engineering. 109 (2012), 603-608.

Rydzak L., Andrejko D. 2011. Effect of different variants of pretreatment of wheat grain on the particle size distribution of flour rand bran. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN V/XIC,283-290.

Rydzak L., Andrejko D. 2011. Effect of vacuum impregnation and infrared radiation treatment on energy requirement In wheat grain milling. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN V/XIC, 291-299.

Sagan A., Jaśkiewicz T. 2011. Effect of selected thermal processes on the stability of reactive lysine in domestic cultivars of common bean (Phasoleus vulgaris). Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 61, 45-48.

Kwiecień M., Jaśkiewicz T. 2011. The effect of different amounts of pansy and nettle in feed mixtures for chickens on physical, chemical and strength parameters of their bones. Medycyna Weterynaryjna 67 (4), 258-262.  

Andrejko D., Kania M., Łatka A., Rydzak L. 2011. Wpływ obróbki cieplnej promieniami podczerwonymi na proces przemiału ziarna pszenicy odmiany Korynta. MOTROL, Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 13, 7-13.

Zawiślak K., Sobczak P., Andrejko D., Rydzak L. 2011. Energochłonność procesu rozdrabniania wybranych odmian pszenicy. MOTROL, Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 13, 336-341.

Panasiewicz M., Sobczak P., Mazur J., Zawiślak K., Andrejko D. 2012. The techique and analisis of the process of separation and cleaning grain materials. J. Food Eng. 109, 603-608.

Puzio I., Jaśkiewicz T., Sagan A., Bieńko M., Graboś D. 2012. The effects of dietary supplementation with cla and camelina sativa seeds oil on bone properties in broiler chickens. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 56, 93-98. 

 
Wzory użytkowe
  1. Andrejko D., Oszczak Z. 2010. Urządzenie do obróbki nasion. Wzór użytkowy. 117683. 30.11.2010.
  2. Oszczak Z., Andrejko D. 2011. Przystawka do badań wytrzymałościowych. Wzór użytkowy 117684. 31.10.2011.