Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Historia

« wstecz

 Historia Jednostki


          Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu powstała w wyniku przekształceń Samodzielnego Zakładu Roślin Ozdobnych WSR w Lublinie powołanego 1 maja 1966 r. Funkcję organizatora i kierownika Zakładu władze Uczelni powierzyły dr. Janowi Szendlowi wybitnemu specjaliście z zakresu uprawy roślin ozdobnych, stypendyście i doktorantowi z zakresu kwiaciarstwa Uniwersytetu Cornella w USA. Kuratorami Zakładu byli znani i cenieni profesorowie doktorzy habilitowani Stanisław Zaliwski, Kazimierz Matusiak, Tadeusz Ziarkiewicz. Kadra dydaktyczno-naukowa powiększała się stopniowo w miarę rozszerzania obciążeń dydaktycznych. Kolejno, pierwszymi jej pracownikami byli obecni prof. dr hab. Jerzy Hetman, prof. dr hab. Halina Laskowska i prof. dr Józef Dąbrowski. Badania naukowe były prowadzone w oparciu o bazę doświadczalną RZD Felin.
          Kolejne zmiany reorganizacyjne Uczelni spowodowały utworzenie 1 września 1970 r Instytutu Produkcji Ogrodniczej w skład którego wszedł Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych jako Zespół Roślin Ozdobnych pod przewodnictwem dr Jana Szendla. Dyrektorami Instytutu byli kolejno prof. dr hab. Stanisław Zaliwski (1970-1972), doc. dr hab. Józef Dąbrowski (1973-1981), prof. dr hab. Jerzy Hetman (1981-1989) Kolejne zmiany reorganizacyjne to przekształcenie w 1972 r Zespołu Dydaktycznego Roślin Ozdobnych w Zakład Roślin Ozdobnych, którego kierownikami byli doc. dr hab. Józef Dąbrowski (1971-1979) i prof. dr hab. Jerzy Hetman (1979-1989). Po kolejnej reorganizacji dnia 1 września 1989 r decyzją Senatu AR powołano Katedrę Roślin Ozdobnych, którą w latach 1989-2005 kierował prof. dr hab. Jerzy Hetman.
          W dniu 1 października 2005 r. nastąpiło przekształcenie Katedry Roślin Ozdobnych w Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, którego dyrektorem został prof. dr hab. Jerzy Hetman (2005-2011), a następnie prof. dr hab. Halina Laskowska (2011-2013). W skład Instytutu początkowo wchodziły dwa Zakłady: Zakład Roślin Ozdobnych - kierowany przez prof. dr hab. Halinę Laskowską (2009-2011) i dr hab. Elżbietę Pogroszewską prof. nadzw. UP (od 2011-2017) oraz Zakład Architektury Krajobrazu – kierowany przez  dr hab. inż. arch. Elżbietę Przesmycką prof. nadzw. UP (2005-2012) i dr hab. Krystynę Pudelską prof. nadzw. UP (od 2012 - 2017). W roku 2011 w Instytucie utworzono Zakład Dendrologii i Terenów Zieleni, którego kierownikiem został dr hab. Marek Dąbski. 1 września 2013 r. Instytut przekształcono w Katedrę Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, której kierownikiem została prof. dr hab. Halina Laskowska. Od 1 X 2015 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Danuta Kozak. 1 IX 2017 r. Katedra zmieniła nazwę na Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu i zostały zlikwidowane Zakłady. Od 2013 r. Katedra mieści się w nowym budynku przy ul. Głęboka 28.
          Obecnie ogrodnictwo ozdobne staje się na całym świecie nieodłączną częścią życia współczesnego człowieka, szukającego odpoczynku w kontakcie z roślinami ozdobnymi i drzewami w dobrze zaprojektowanej przestrzeni. Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu wychodzi naprzeciw potrzebom poprawy jakości życia człowieka poprzez kontakt z naturą, uczy wykorzystania wartości estetycznych, zdrowotnych i terapeutycznych roślin ozdobnych w atrakcyjnie urządzonej przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Tematyka badawcza Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu obejmuje m.in. uprawę roślin in vitro, badania nad rozmnażaniem i uprawą wybranych gatunków roślin ozdobnych oraz pozbiorczą jakością roślin zielnych.
Obecnie prowadzone są badania nad udoskonaleniem technologii uprawy róż w nieogrzewanym tunelu foliowym z wykorzystaniem metody przyginania pędów. Porównywana jest także reakcja sześciu odmian róż (Acapella, Chippendale,  Grande Amore, Nostalgie, Piano, Warm Widhes) na przyginanie pędów. Badania obejmują również określenie wpływu biopreparatu BioAlgen 90 na wzrost siewek róży wielokwiatowej Rosa multiflora Thunb. i poprawę jakości tej podkładki, jej cech morfologicznych.
          Kontynuowane są badania dotyczące wpływu czynników agrotechnicznych na plonowanie różnych gatunków roślin cebulowych i bulwiastych. Aktualnie prowadzone doświadczenia dotyczą wpływu różnych terminów sadzenia na kwitnienie i przebieg faz rozwojowych oraz plonowanie 30 odmian tulipanów z różnych grup użytkowych. Ponadto analizowany jest wpływ czynników pogodowych: temperatura i opady na plonowanie tulipanów w kolejnych sezonach wegetacyjnych w świetle aktualnych problemów związanych z ocieplaniem się klimatu. Doskonalona jest też agrotechnika dla mniej znanych gatunków takich jak szachownica amańska i szachownica Michaiłowskiego, dla których to gatunków prowadzone są doświadczenia dotyczące optymalizacji terminu i głębokości sadzenia cebul w warunkach klimatycznych Lubelszczyzny. W Katedrze od kilku lat prowadzone są badania nad wpływem preparatu BioAlgen 90 na wzrost i kwitnienie wybranych odmian rabatowych dalii ogrodowej. Celem badań jest sprawdzenie oddziaływania biopreparatu zawierającego wyciąg z glonów i alg morskich, na walory dekoracyjne wytypowanych odmian dalii ogrodowej, na odporność roślin na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych (np. susza), na patogeny i szkodniki.
Prowadzone są badania dotyczące upraw wybranych gatunków roślin ozdobnych oraz wpływ następczy stosowania regulatorów wzrostu na ich jakość pozbiorczą i walory dekoracyjne.
          W laboratorium kultur tkankowych prowadzone są obecnie badania dotyczące mikrorozmnażania egzotycznych gatunków drzewiastych albicja (Albizia julibrissin) oraz jacaranda (Jacaranda mimosifolia) oraz medinilla, rodzimych gatunków torfowiskowych zagrożonych wyginięciem (Salix lapponum, Salix myrtilloides, Drosera sp., Pinguicula sp.), roślin zielarskich (mięta, bylica, różeniec górski, rukiew wodna) oraz roślin sadowniczych (borówka amerykańska). W laboratorium prowadzone są także badania w ramach prac doktorskich, które dotyczą mikrorozmnażania storczyków z rodzaju Paphiopedilum oraz tolerancji trawy ozdobnej Carex muskingumensis na stres solny i suszę.
          W dziedzinie dendrologii prowadzone badania skupiają się na ocenie zużycia wody przez krzewy i drzewa ozdobne takie jak m.in.: hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), tawuła japońska (Spirea japonica), miłorząb dwuklapowy (Gingko biloba), róża (Rosa sp.) z wykorzystaniem bezinwazyjnego systemu pomiarowego Sap Flow. Badania obejmują także wpływ antytranspirantów na ograniczanie stresu wodnego w uprawie kontenerowej krzewów ozdobnych (hortensji bukietowej, pęcherznicy kalinolistnej i tawuły japońskiej) oraz ich oddziaływania na proces ukorzeniania azalii japońskiej (Rhododendron ×obtusum).
          Ponadto prowadzone są badania dotyczące rewitalizacji obiektów zabytkowych m.in. parków dworskich, zespołów sakralnych, osiedli, rynków, placów miast, dokumentacji dendroflory zabytkowych parków dworskich, pomników przyrody i drzew pomnikowych. Dzięki nowoczesnym, nowatorskim i unikatowym w skali kraju metodom badawczym, które obejmują wykorzystanie tomografii dźwiękowej i elektrycznej (tomograf soniczny Picus 3 i Picus TreeTronic) możliwe jest prowadzenie przez Katedrę bezinwazyjnych badań analizujących stan zdrowotny drzew cennych przyrodniczo i historycznie w miastach, parkach i kompleksach leśnych na terenie Lubelszczyzny i ościennych województw.
          Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywa się we współpracy z wieloma instytucjami tj. Urzędy Miasta i Gmin całego regionu, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Dialog Narodów, Parafia Prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zakład Ekologii Ogólnej i Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, UNESCO, ICOMOS. Jednostka działa w programach LE NOTRE I-III, w ramach ECLAS – międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskie szkoły wyższe kształcące na kierunku Architektura Krajobrazu. Pracownicy jednostki są uczestnikami kilku międzynarodowych projektów m.in. pozostając w ścisłej współpracy naukowej z Politechniką Lwowską.

          Kadrę naukowo-dydaktyczną Katedry w latach 1964-2017 stanowili: † dr Jan Szendel (1964-1975), prof. dr hab. Jerzy Hetman (1967-2011), † dr hab. Józef Dąbrowski, prof. nadzw. AR (1968-1992); prof. dr Halina Laskowska (od 1970-2015), mgr Joanna Wengorek (1970-1977), dr hab. Maciej Hempel (1971-1978), hab. Marek Dąbski (od 1975), prof. dr hab. Danuta Kozak (od 1975), dr hab. Elżbieta Pogroszewska (od 1975-2017) dr Tadeusz Baltaziak (1978-1993) dr hab. Krystyna Pudelska (od 1985), dr hab. Paweł Szot (od 1991), dr Wojciech Durlak (od 1993), dr hab. Elżbieta Przesmycka (2003-2011), dr Barbara Marcinek (od 2005), dr inż. arch. Małgorzata Sosnowska (2005), dr Mariusz Szmagara (od 2006), dr inż. Arch. Kamila Boguszewska (od 2009), dr inż. Margot Dudkiewicz (od 2009), mgr sztuki Paulina Hortyńska (2009-2010), dr inż. arch. kraj. Mirosława Sieroszewska (2009-2011), dr hab. sztuki Dobrosław Bagiński (2010-2014), dr inż. arch. Katarzyna Pałubska (od 2010), dr hab. inż. arch. Mykola Bevz (od 2011-2017), dr hab. inż. arch. Viktor Myronenko (2011-2012), dr Marzena Parzymies (od 2011), mgr inż. Brankiewicz (2012), dr hab. inż. Małgorzata Milecka (2012), mgr inż. Ewelina Widelska (2012), mgr inż. arch. kraj. Kamila Rojek (od 2013), dr inż. Aleksandra Konopińska Mamej (od 2016).
         

          Na etatach technicznych w latach 1964-2017 w Katedrze pracowali: inż. Elżbieta Janik-Ślaska (1964-1971), mgr inż. Elżbieta Marczak (1971-1980), inż. Zofia Januszkiewicz (1973-1976), mgr inż. Maria Jankowska (1973-1989), mgr. inż. Grażyna Mastalerz (1975-1978), mgr inż. Ryszarda Rafalska (1975-1990), † Jacek Szewczyk (1975-1991), Danuta Księżycka (1976-1988), mgr inż. Anna Łoś (1976-1979), mgr inż. Joanna Czernaś (1979-1989), mgr inż. Halina Dyduch (1979-1995), mgr inż. Anna Frączek (1980-2012), Hanna Kozioł (od 1980), mgr inż. Bożena Kotuła (1985-1987), Stefan Abramik (od 1987), Elżbieta Wojnowska (od 1988), inż. Maria Sałata (1978-2012), dr Alicja Świstowska (od 2012), mgr Aleksandra Konopińska (od 2012-2016), mgr inż. Beata Kowalik (1989-1997).
W Gospodarstwie Doświadczalnym w Felinie grono pracowników stanowili: † Stefan Konopiński (1965-1967), inż. Gustaw Szymanek (1968-1971), mgr inż. Wacława Rejmak (1971-1979), mgr Anna Łoś (1979-1998), Ewa Drabowicz (1988-1995), mgr Andrzej Wnuczek (1994-1995), Jerzy Drabowicz (od 1996), mgr inż. Maria Andruszczyszyn (od 1998), mgr inż. Agnieszka Tylus (od 2008), Michał Szpryngiel (2012-2014).