Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Badania

« wstecz

 

Badania prowadzone w Katedrze

 

   W Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu realizowane są badania z dotacji MNiSW  na utrzymanie potencjału badawczego:

OKR/DS/1 „Optymalizacja technologii rozmnażania i uprawa wybranych gatunków roślin ozdobnych”

OKR/DS/2 „Zrównoważona rewitalizacja krajobrazu miejskiego i wiejskiego”

OKR/DS/3 „Dendroflora Lubelszczyzny”

 

oraz 3 tematy dla młodych naukowców:

„Badania nad rozmnażaniem in vitro storczyków z rodzaju  Paphiopedilum”  - mgr Monika Poniewozik

„Historyczne założenia alejowe na terenie powiatu Łęczyńskiego” – dr Margot Dudkiewicz

„Ocena stanu zachowanie wybranych XIX-wiecznych zabytkowych założeń ogrodowych zaprojektowanych przez Waleriana Kronenberga” – mgr Kamila Rojek

 

W Katedrze wykonuje studia doktoranckie student z Iraku Bairam Solomin Ismael, którego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Danuta Kozak

 

Baza materiałowa i dydaktyczna:

 

W Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu  jakość bazy materiałowej  i dydaktycznej pozwala na sprawną realizację procesu dydaktycznego.

W Gospodarstwie Doświadczalnym w Felinie Katedra posiada dwie szklarnie o łącznej powierzchni 600 m2 wyposażone w stoły do uprawy roślin, 3 stoły z podgrzewanym podłożem, instalację nawodnieniową z dozownikiem proporcjonalnym do nawożenia, tunele foliowe z instalacją nawodnieniową

Na poletkach doświadczalnych Katedra posiada kolekcję ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych, bylin zimujących i niezimujących w gruncie, traw, róż - w tunelu foliowym.

Katedra ma 4 sale ćwiczeń  i 1 seminaryjną, dobrze wyposażone w  aparaturę audiowizualną i inne pomoce dydaktyczne oraz laboratorium in vitro (m.in. waga laboratoryjna, dejonizator wody, autoklaw, fitotron, komora szczepień), pracownię dendrologiczną (m.in. prasa termostatyczna do suszenia zielników, mikroskop, 2 tomografy: dźwiękowy i rezystencji elektrycznej do bezinwazyjnego badania wnętrz pni drzew, georadar do badań systemu korzeniowego drzew, zamrażarkę do przechowywania materiału roślinnego), pracownię komputerową do nauki programów wspomagających projektowanie obiektów architektury krajobrazu, ploter do przygotowania wydruków oraz posterów, prac studenckich prezentowanych na wystawach i warsztatach.

Komputery wyposażone są w programy niezbędne do realizacji zadań modułowych z przedmiotu:  Grafika inżynierska, Modelowanie 3D, Komputerowe metody wspomagania projektowania. Aplikacje wspomagające proces projektowy to:  AutoCad 2014 wchodzący w skład pakietu Inwentor firmy AutoDesk (16 stanowisk), AutoCad 2008 (10 stanowisk), 3D Studio Max (16 stanowisk), Corel Draw (16 stanowisk), Adobe Photoshop (16 stanowisk).

Księgozbiór Katedry uzupełniany jest corocznie, w tym w zasoby biblioteczne w ramach poszczególnych modułów.

Sprzęt specjalistyczny, aparatura, zasoby biblioteczne są prawidłowo wykorzystywane.

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i  Architektury Krajobrazu posiada możliwość korzystania z zasobów biblioteki macierzystej przypisanej do Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i z księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego, a przez system internetowych powiązań i nawiązanych umów o współpracy, wykładowcy i studenci mają dostęp do księgozbioru z całej Polski i niektórych obcych państw Unii Europejskiej.

Budynek Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można się dostać z poziomu terenu, we wnętrzu znajduje się odpowiednio dostosowana winda prowadząca na wszystkie kondygnacje.  Do wydzielonych pomieszczeń prowadzą drzwi o szerokości dogodnej dla wózka inwalidzkiego, przejście z niskim nie przekraczającym 2 cm progiem. Toalety również posiadają odpowiednią przestrzeń o wymiarach 150x150cm pozwalającą na swobodny manewr wózka. W pomieszczeniach wszystkie urządzenia zawieszone są na wysokościach pozwalających na użytkowanie przez osoby niepełnosprawne ruchowo.