[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

19.05.2016

IV Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt.: "Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji"

więcej »

12.05.2016

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce

Centrum Innowacyjno–Wdrożeniowe, Lublin, ul. Głęboka 28

więcej »

27.04.2016

Seminarium naukowo-techniczne "Geodezja i kartografia w inżynierii środowiska"

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Głęboka

więcej »

26.04.2016

Seminarium naukowe: Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie Statistica

Wydz. NOŻiB, ul. Skromna, Lublin

więcej »

19.04.2016

VII Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych

wraz z Otwartym Seminarium Nauk o Życiu, Lublin, 19.04.0216

więcej »

07.04.2016

XIII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Środowisko - zwierzę - produkt"

Lublin, Centrum Kongresowe UP

więcej »

21.03.2016

Seminarium Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin pt. „Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”

więcej »

12.03.2016

VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

więcej »

22.02.2016

Jabłkowe problemy - sposoby rozwiązania

Konferencja sadownicza, 24.02.2016 Lublin

więcej »

15.01.2016

III Konferencja nt. języka specjalistycznego ESP SIG IATEFL Poland

więcej »

15.01.2016

III Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych

więcej »

26.11.2015

Wykład popularno-naukowy "Piękno polskich pól"

więcej »

25.11.2015

Konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

więcej »

25.11.2015

IV Konferencja „Doskonalenie jakości kształcenia na kierunku inżynieria środowiska”

więcej »

23.11.2015

II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce

więcej »

14.11.2015

I Konferencja Naukowa Enzymos - „Enzymy w nauce i przemyśle”

więcej »

22.10.2015

Konferencja naukowa: Herbaria i zielarstwo

więcej »

15.10.2015

„Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej”,

Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

więcej »

23.09.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska”

45-lecie Wydziału WIP

więcej »

19.09.2015

Dni Trzech Kultur w Medycynie. Usługi i turystyka zdrowotna.

więcej »