wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Laboratorium Analityki Wód i Ścieków

20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-532-06-44, fax 81-532-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: dr inż. Michał Marzec, adiunkt
tel. 81-524-81-28
e-mail: michal.marzec@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

    Pozostali pracownicy