wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Inżynierii Ekologicznej

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-532-06-44, fax 81-532-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor nadzwyczajny
tel. 81-532-06-44
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    Pozostali pracownicy