[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1685 rekordów
« 123[ 4 ]56789 z 68 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
dr Bik-Małodzińska Marta Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-13
mgr Bilewicz-Pawlak Agnieszka Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 81-445-68-08
prof. dr hab. Bis-Wencel Hanna Pracownia Biologii Rozrodu 81-445-69-52
- Biszczak Małgorzata Dział Spraw Socjalnych Studentów - Brak e-maila
mgr Blaim Kazimiera Dziekanat Wydz.Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 81-445-65-81
mgr inż. Blaim Ludwika Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej 81-445-67-35 Brak e-maila
dr inż. Blicharz-Kania Agata Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81 531 96 46 Brak e-maila
dr Błaszczak Agnieszka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 81-445-68-55 Brak e-maila
- Błaszczak Ewa Dział Administracyjno-Gospodarczy 445-66-82 Brak e-maila
mgr inż. Błaziak Magdalena Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 81-531-96-72 Brak e-maila
prof.dr hab. Błażewicz-Woźniak Marzena Zakład Uprawy Roli i Roślin 81-52-47-123
prof. dr hab. Bobowiec Ryszard Zakład Patofizjologii 81-445-66-65
- Bobrzyńska Małgorzata Uczelniane Centrum Informatyki 445-65-34
mgr Bochenek Monika Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 445-61-74 Brak e-maila
dr Bochniak Andrzej Zakład Informatyki 81 532 96 23
- Bochniak Barbara Dział Spraw Socjalnych Studentów - Brak e-maila
dr Bochniarz Mariola Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-74 Brak e-maila
dr Bocian Krzysztof Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 81-445-65-75
mgr Boćkowska Maria Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej 445-62-27
mgr Boćkowski Bartłomiej Biblioteka Gł. - Odz. Wypożyczalni i Magazynów 81-445-62-40
mgr inż. Bogusław Halina Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska 81-445-69-85
- Bogusław Krzysztof Dział Logistyki 445-66-26 Brak e-maila
- Bogusławski Tadeusz Sekcja ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich - Brak e-maila
- Bogusz Anna Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
- Bogusz Bożena Zakład Statystyki Matematycznej 81 531 96 21, 81 531 96 25
« 123[ 4 ]56789 z 68 »