[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1681 rekordów
« 1[ 2 ]34567 z 68 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
mgr Bałdyga Małgorzata Dział Finansów i Płac 81-445-67-58
mgr Bałdyga Małgorzata Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-67-58
mgr Banach Katarzyna Poradnia Dietetyczna +48 81 462 33 82
dr Banach-Albińska Barbara Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa 81 / 445-69-55
mgr inż. Banasiewicz Ireneusz Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-69-73
mgr inż. Banaszak Agnieszka Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
prof. dr hab. Baran Stanisław Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-54 Brak e-maila
prof. dr hab. Baraniak Barbara Katedra Biochemii i Chemii Żywności 81-462-33-23
dr Baranowska-Wójcik Ewa Poradnia Dietetyczna 81-462-33-94
- Barbarowicz Edward Zakład Ekologii Rolniczej 663-628-544 Brak e-maila
prof. dr hab. Barłowska Joanna Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych 81-445-68-63
- Barszczuk Agata Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr inż. Bartnik Grzegorz Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-65
mgr inż. Bartnik Magdalena Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji 81-531-96-64
dr inż. Bartoszcze Jerzy Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego 81-445-67-40
mgr inż. Bartoszek Katarzyna Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż +48-81-462-33-12
dr Bartyś Ewa Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 81-445-66-30
dr inż. Baryła Piotr Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa 81-524-71-63
mgr Baryła Kamila Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-60-99
prof. dr hab. Baryła Ryszard Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 81-445-67-01 Brak e-maila
dr hab. Batkowska Justyna Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa 81-445-67-39
mgr inż. Bąkowski Maciej Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 81-445-67-22
mgr Bedliński Marcin Centrum Sportowo-Rekreacyjne 81-445-61-33 Brak e-maila
- Bednarczyk Jolanta Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Brak e-maila
prof. dr hab. Bednarek Wiesław Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 81-445-68-30
« 1[ 2 ]34567 z 68 »