[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1685 rekordów
« 1[ 2 ]34567 z 68 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
mgr inż. Bajda Milena Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej - Brak e-maila
prof. dr hab. Balicki Ireneusz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt 81-445-61-57
mgr inż. Baltyn Monika Biblioteka Gł. - Odz. Czytelni 81-445-62-46
mgr Bałdyga Małgorzata Dział Finansów i Płac 445-67-58 Brak e-maila
dr Banach-Albińska Barbara Zakład Ekologii Ogólnej 81 524 71 33
mgr inż. Banasiewicz Ireneusz Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-69-73
mgr inż. Banaszak Agnieszka Dział Administracyjno-Gospodarczy 81 533-09-19 Brak e-maila
prof. dr hab. Baran Stanisław Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-54
mgr Baran Anna Zespół lektorów języka rosyjskiego /81/531-96-14
prof. dr hab. Baraniak Barbara Katedra Biochemii i Chemii Żywności +48 81 462 33 23
dr Baranowska-Wójcik Ewa Poradnia Dietetyczna 81-524-81-53
- Barbarowicz Edward Katedra Ekologii Rolniczej 663-628-544 Brak e-maila
prof. dr hab. Barłowska Joanna Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności 81-445-68-63
dr inż. Bartnik Grzegorz Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81 531 97 65
mgr inż. Bartnik Magdalena Dziekanat WIP 81 531 9664 Brak e-maila
dr inż. Bartoszcze Jerzy Samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego 81 445 67 40 Brak e-maila
mgr inż. Bartoszek Katarzyna Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż -
dr Bartyś Ewa Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 445-66-30 Brak e-maila
dr inż. Baryła Piotr Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego 81-52-47-163
mgr Baryła Kamila Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 445-60-99 Brak e-maila
prof. dr hab. Baryła Ryszard Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 81-445-67-01 Brak e-maila
dr Batkowska Justyna Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 445-67-39 Brak e-maila
mgr inż. Bąkowski Maciej Zakład Żywienia Zwierząt 81-445-67-13
mgr Bedliński Marcin Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Brak e-maila
- Bednarczyk Jolanta Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Brak e-maila
« 1[ 2 ]34567 z 68 »