[ MENU DODATKOWE ]Zakład Ekologii Rolniczej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Piotr Kraska, adiunkt
tel. 81-445-67-78
e-mail: piotr.kraska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • Edward Barbarowicz, starszy technik, tel. 663-628-544
  • mgr inż. Beata Krusińska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-66-69
    e-mail: beata.krusinska@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Edward Pałys, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska, profesor emerytowany