[ MENU DODATKOWE ]


Portal Rekrutacyjny - Aktualności

19.06.2017


W dobie globalizacji, narastającej konkurencji oraz rynku konsumenta kluczowe znaczenie ma kreowanie cech produktu zgodnie z nowoczesnymi zasadami marketingu oraz właściwą strategią sprzedaży, umożliwiającą osiągnięcie sukcesu rynkowego. Nowa specjalność „Manager produktu i sprzedaży”, realizowana na kierunku towaroznawstwo, stanowi odpowiedź na wyraźnie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kształtowania polityki produktu i jego sprzedaży.


Specjalność wyróżnia się interdyscyplinarnym charakterem dzięki połączeniu wiedzy z zakresu towaroznawstwa z zarządzaniem sprzedażą i handlem. Kształcimy na niej managerów aktywnie uczestniczących w  każdym etapie cyklu życia produktu -  począwszy od rozpoznania potrzeb klientów i projektowania produktu, tworzenia opakowań, kreowania marki, poprzez produkcję, promocję i handel, aż do etapu jego utylizacji.

 

 

 


Wraz z rosnącym stopniem złożoności i nieprzewidywalności współczesnego rynku oraz zmieniającymi się oczekiwaniami nabywców, niezbędne jest poszukiwanie takich cech oferty rynkowej, które pozwolą na skuteczne wyróżnienie się wśród propozycji konkurencji. Ich duża liczba na rynku konsumpcyjnym powoduje, że próby przyciągnięcia uwagi odbiorców za pomocą dotychczas stosowanych bodźców okazują się nieskuteczne. Dotyczy to zwłaszcza materialnych cech oferty (produktu), które relatywnie łatwo można imitować. Stąd ważne jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z kształtowaniem zarówno materialnych cech oferty produktowej, jak i jej niematerialnych atrybutów, takich, jak marka czy wizerunek. Istotne są również kwalifikacje i kompetencje społeczne w obszarze związanym z zarządzaniem procesem sprzedaży produktu, w tym nowoczesnych kanałów sprzedaży, np. e-handlu.


Jak mówi prof. dr hab. Barbara Kołodziej, prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii „W dynamicznie rozwijającej się gospodarce, niezwykle ważne jest zatrudnianie przez współczesnych przedsiębiorców managerów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu wielowymiarowego kształtowania materialnych i niematerialnych cech oferty produktowej, jak również zarządzania procesem sprzedaży. Cechy oferty oraz strategia sprzedaży produktu muszą bowiem być zgodne z oczekiwaniami nabywców i w elastyczny sposób dostosowywane do dynamicznych zmian zachodzących w tych oczekiwaniach.”


Absolwent proponowanej specjalności znajdzie zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych m.in. w działach rozwoju produktu, kontroli jakości, marketingu, obsługi klienta, sprzedaży, promocji i dystrybucji.
 


Specjalność „Manager produktu i sprzedaży” oferowana jest na kierunku towaroznawstwo, prowadzonym przez Wydział Agrobioinżynierii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Więcej informacji:  www.up.lublin.pl/towaroznawstwo
 

 

 

 


« wstecz